Gmina Moryń

Przetarg ustny nieograniczony - Dolsko dz. 32/6

23 lutego 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32/6 z obrębu Dolsko, 1,5000 ha użytków rolnych.

Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
W skład nieruchomości wchodzą:
- pastwiska trwałe: 1,2000 ha, (w tym kl: PsIII - 1,0600 ha, PsIV - 0,1400 ha) - łąki trwałe: 0,1500 ha, (w tym kl: LIV - 0,1500 ha,)
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roi.: 0,0700 ha, (w tym kl: Lzr-PsIV - 0,0700 ha)
- grunty pod rowami: 0,0800 ha, (w tym kl: W-ŁIV - 0,0600 ha, W-PsIII - 0,0200 ha)

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40 700,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Minimalne postąpienie: 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć 00/100 złotych) Wadium wynosi: 8 100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto 00/100 złotych)


Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest na obrzeżach miejscowości Dolsko. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka porośnięta zaskrzeczeniami i zerdzewieniami.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo KOWR zielone szlaczki, napis

    logo KOWR zielone szlaczki, napis