Gmina Moryń

Przetarg ustny nieograniczony - dz. 382 Przyjezierze II

23 lutego 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  rolnej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 382 z obrębu Przyjezierze II, 0,3800 ha użytków rolnych.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00064186/9.

W skład nieruchomości wchodzą: - grunty orne: 0,3800 ha, (w tym kl: RHIb - 0,22 ha, RV - 0,16 ha)

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10 260,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Minimalne postąpienie: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 00/100 złotych) Wadium wynosi: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych)

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Przyjezierze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne i w dalszej części zabudowa mieszkaniowe. Działka ma kształt regularny, dojazd drogą gruntową.
Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Na nieruchomości znajduje się ambona myśliwska. Działka częściowo zaśmiecona.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo KOWR zielone szlaczki, napis

    logo KOWR zielone szlaczki, napis