Gmina Moryń

Przetarg ustny nieograniczony - dz. 460, obr Moryń 2

23 lutego 2021

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 460 z obrębu Moryń 2, - 0,6785 ha użytków rolnych.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00064231/0.

W skład nieruchomości wchodzą: - łąki trwałe: 0,6785 ha, (w tym kl: ŁIV-0,4027ha, ŁV-0,1655ha, ŁVI-0,1103ha)

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 162 540,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Minimalne postąpienie: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100 złotych) Wadium wynosi: 32 500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset 00/100 złotych)

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Moryń. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne, tereny mieszkaniowe oraz ogródki działkowe. Działka ma kształt regularny, wydłużony, dojazd drogą asfaltową. Teren zadrzewiony, zakrzewiony i częściowo podmokły.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo KOWR zielone szlaczki, napis

    logo KOWR zielone szlaczki, napis