Gmina Moryń

Po pierwsze Rodzina!

23 kwietnia 2021

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otworzyło drugą edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. To projekt, w ramach którego organizacje z trzeciego sektora mogą uzyskać łącznie do 8,4 miliona zł na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny. Nabór wniosków rozpoczął się 9 kwietnia br.

Pierwsza edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina!” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, które w trzech turach złożyły ponad 350 wniosków. Dotacje o łącznej wartości ponad 8,6 miliona zł otrzymało 38 organizacji.

Na drugą edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło środki w wysokości 8,4 miliona złotych i zwróciło się z ofertą współpracy do organizacji trzeciego sektora.

Konkurs adresowany jest m.in. do stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, które prowadzą działania wspierające małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzą otoczenie szczególnie przyjazne rodzinom.

W konkursie zostaną dofinansowane najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe, służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. Organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 50 000 zł do 1,5 miliona zł, a wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Okres realizacji dofinansowanych zadań zaplanowany jest na 14 lipca - 31 grudnia 2021, natomiast termin ponoszenia wydatków w ramach dofinansowanego zadania przewiduje się od momentu podpisania umowy na realizację zadania publicznego do 31 grudnia 2021 r.

Link do generatora zbierającego wnioski został opublikowany na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina w dniu 9 kwietnia.

Oferty konkursowe będą zbierane do 30 kwietnia br. do godz. 23.59. Braki formalne spowodują pozostawienie ofert bez dalszego rozpoznania, natomiast ocena merytoryczna będzie miała postać oceny punktowej i zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 21 maja br. Wszystkie niezbędne informacje na temat udziału w drugiej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!” będzie można znaleźć w Regulaminie. Na pytania zainteresowanych odpowiada Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej pod adresem mailowym konkurs.ppr.21@mrips.gov.pl.  

źródło informacji: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/po-pierwsze-rodzina

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Po pierwsze Rodzina - baner konkursu - napis i rysunek rodziny z 3 dzieci

    Po pierwsze Rodzina - baner konkursu - napis i rysunek rodziny z 3 dzieci