Gmina Moryń

Wybory Sołtysa w Dolsku

4 maja 2021

Na podstawie  § 20 ust.1 i 2 statutu sołectwa Dolsko stanowiącego zał. nr 2 (uchwała Nr XIII /98/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych  Gminy Moryń) zwołuję w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 18.00 (wtorek) Ogólne Zebranie Mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa sołectwa Dolsko

Porządek  zebrania wyborczego.

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
  4. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
  5. Przeprowadzenie aktu głosowania.
  6. Ogłoszenie wyniku wyboru Sołtysa.
  7. Zamknięcie zebrania.

Pierwszy termin wyborów: dnia 11 maja 2021 r. o godzinie 18.00 - wymagana obecność co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

Drugi termin wyborów: dnia 11 maja 2021 r. o godzinie 18.15 – w przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców w pierwszym terminie wyborów, bez względu na ilość biorących udział mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Zebranie odbędzie się na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Dolsku, przy uwzględnieniu reżimu sanitarnego.

 

Burmistrz Morynia

mgr Józef Piątek 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie herb Morynia

    herb Morynia