Gmina Moryń

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 443010Z (ul. Pszczelarska)”

10 grudnia 2021

W dniu 06 grudnia 2021 r. Burmistrz Morynia Józef Piątek i Daniel Błażkiewicz reprezentujący firmę Dankom Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 443010Z (ul. Pszczelarska) w miejscowości Moryń”

Zadanie objęte jest dofinansowaniem pochodzącym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 570 372,34 zł

Kwota dofinansowania: 332 744,33 zł

Wkład własny: 237 628,01 zł

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej (ul. Pszczelarska) w Moryniu. Ulica pszczelarska stanowi cześć układu komunikacyjnego Starego Miasta, które jest wpisane do rejestru zabytków, dlatego zaplanowano odzyskanie historycznego materiału budowlanego (krawężniki i brukowiec) do ponownego wbudowania.  W ramach zadania wykonane zostaną koryta i warstwy konstrukcyjne oraz nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Wykonana zostanie jednocześnie korekta geometrii drogi w profilu i planie celem dostosowania jej da warunków technicznych i zapewnienia właściwego odwodnienia. Przebudowa ulicy rozpocznie się na skrzyżowaniu z Placem Wolności i dotyczy odcinka  o długości 250,30 mb, kończącego się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1516Z (ul. Żeromskiego).

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, podniesienie komfortu jazdy oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Burmistrz Morynia Józef Piątek i Daniel Błażkiewicz reprezentujący firmę Dankom podpisują umowę

    Burmistrz Morynia Józef Piątek i Daniel Błażkiewicz reprezentujący firmę Dankom podpisują umowę

  • Powiększ zdjęcie Burmistrz Morynia Józef Piątek i Daniel Błażkiewicz reprezentujący firmę Dankom

    Burmistrz Morynia Józef Piątek i Daniel Błażkiewicz reprezentujący firmę Dankom

  • Powiększ zdjęcie Tablica FRD

    Tablica FRD