Gmina Moryń

Podpisanie umowy na przebudowę i doposażenie części Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu

10 maja 2022

10 maja 2022 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu Marta Cacek, w obecności Burmistrza Morynia Józefa Piątka, podpisała umowę z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Kustoszem, na przebudowę i doposażenie części domu kultury, operacja typu „Inwestycje  w obiekty pełniące funkcje kulturalne”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji wynosi 113.826,87 zł. Wysokość dofinansowania projektu wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowalnych zadania, jest to 72.428,00 zł.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Na zdjęciu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Kustosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka w Moryniu - Marta Cacek, Burmistrz Morynia - Józef Piątek.

  Na zdjęciu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Kustosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka w Moryniu - Marta Cacek, Burmistrz Morynia - Józef Piątek.

 • Powiększ zdjęcie Na zdjęciu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Kustosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka w Moryniu - Marta Cacek, Burmistrz Morynia - Józef Piątek.

  Na zdjęciu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Kustosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka w Moryniu - Marta Cacek, Burmistrz Morynia - Józef Piątek.

 • Powiększ zdjęcie Na zdjęciu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Kustosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka w Moryniu - Marta Cacek, Burmistrz Morynia - Józef Piątek.

  Na zdjęciu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Kustosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka w Moryniu - Marta Cacek, Burmistrz Morynia - Józef Piątek.