Gmina Moryń

Komunikat w sprawie sprzedaży paliwa stałego

18 listopada 2022

Burmistrz Morynia informuje, iż prowadzona będzie sprzedaż paliwa stałego (węgiel kamienny) w ramach zakupu preferencyjnego dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Moryń. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236), zakupu można dokonać po przedstawieniu zaświadczenia, wystawionego przez Burmistrza, potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego lub potwierdzającego pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w przypadku, gdy dodatek nie został jeszcze wypłacony. Zaś w przypadku gospodarstw domowych, które nie złożyły dotychczas wniosku o wypłatę dodatku węglowego – zaświadczenie potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do otrzymania dodatku węglowego.

W związku z powyższym mieszkańcy, chcący dokonać w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego, oraz mieszkańcy, którzy już zadeklarowali chęć zakupu, powinni złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Moryniu.

Druki wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać w siedzibie w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Autor: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu - E. Serafińska

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie węgiel, paliwo stałe

    węgiel, paliwo stałe