Gmina Moryń

"Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na Osiedlu Parkowym w Witnicy"

22 czerwca 2010

W styczniu 2010 roku między Gminą Moryń, a Agencją Nieruchomości Rolnych podpisana została umowa na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na Osiedlu Parkowym w Witnicy".

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania, którym została Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” z Trzcińska-Zdroju. Prace zostały rozpoczęte, a ich postęp obrazuje zamieszczona poniżej galeria:

Autor: Dział Promocji: Barbara Nawrolska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na Osiedlu Parkowym w Witnicy

    Remont infrastruktury technicznej i dróg osiedlowych na Osiedlu Parkowym w Witnicy