Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 64/2 o pow. 0,39 ha, położoną w obrębie Klępicz

Przejdź do - Ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 64/2 o pow. 0,39 ha, położoną w obrębie Klępicz

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Przejdź do - Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Ogłaszam II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej SZ1Y/00025844/5, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną. Dla nieruchomości stworzone są warunki podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i linii energetycznej. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej asfaltowej.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
16 listopada 2015
Czytaj więcej o: Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Ogłoszenie przetargowe

Przejdź do - Ogłoszenie przetargowe

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości: nr 471 o pow. - 1026m2, nr 472 o pow. - 1053m2,nr 473 o pow. - 1055m2, nr 474 o pow. - 1054m2, nr 475 o pow. - 1159m2, nr 478 o pow. - 1168m2, nr 479 o pow. - 1050m2, nr 480 o pow. - 1050m2, nr 481 o pow. - 1050m2, nr 482 o pow. - 1397m2, nr 484 o pow. - 927m2, nr 485 o pow. - 1025m2, nr 491 o pow. - 1132m2, nr 492 o pow. - 1120m2, nr 493 o pow. - 1078m2, nr 494 o pow. - 1542m2, nr 495 o pow. - 1520m2, nr 497 o pow. - 1783m2 nr 476 o pow. - 175m2, nr 486 o pow. - 4902m2, nr 496 o pow. - 317m2

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
30 października 2015
Czytaj więcej o: Ogłoszenie przetargowe

IX rokowania na sprzedaż działki nr 27/1 o pow. 4600m2 , położonej w obrębie Klępicz

Przejdź do - IX rokowania na sprzedaż działki nr 27/1 o pow. 4600m2 , położonej w obrębie Klępicz

Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr 53/2 o pow. 15m2.

Przejdź do - Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nr 53/2 o pow. 15m2.

Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
7 października 2015

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Przejdź do - Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Ogłaszam I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2 , położonej w obrębie 3 miasta Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej SZ1Y/00025844/5, stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
7 października 2015
Czytaj więcej o: Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 122/2 o pow. 0,82 ha, położona w obrębie Witnica

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 122/2 o pow. 0,82 ha, położona w obrębie Witnica

Przejdż do ogłoszenia »

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
10 sierpnia 2015

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego  przeprowadzonego w dniu  28 lipca   2015r.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
4 sierpnia 2015

Ogłoszenie przetargowe: Nr 27/1 i Nr 64/3 obręb Klępicz

Burmistrz Morynia ogłasza na dzień 04 września 2015 r. :

 

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
20 lipca 2015

Ogłoszenie przetargowe [ nieruchomości 122/2 o pow. 0,82 ha, położona w obrębie Witnica. ]

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: nr 122/2 o pow. 0,82 ha, położona w obrębie Witnica.

» Przejdź do ogłoszenia

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
2 lipca 2015

Ogłoszenie przetargowe [nieruchomości 395/9, obręb 3 miasta Moryń]

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 395/9, obręb 3 miasta Moryń

» Przejdź do ogłoszenia

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
26 czerwca 2015

Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 8 stycznia 2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

» Przejdź do zarządzenia (*.PDF)

22 stycznia 2015

Ogłoszenia przetargowe