Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 8 stycznia 2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

» Przejdź do zarządzenia (*.PDF)

22 stycznia 2015

Ogłoszenia przetargowe