Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze

Ogłaszam II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  działki 63 o pow. 0,8900 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze,  stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr 39647, stanowiącej nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Kształt działki regularny. Nie posiada żadnego uzbrojenia, istnieją możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej i elektrycznej będącej wewnątrz wsi. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
11 marca 2016

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha położonej w obrębie Stare Objezierze

Ogłaszam II ustny przetarg  nieograniczony na sprzedaż działki 96/2 o pow. 0,4338 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze, stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w Księdze Wieczystej  Nr SZ1Y/00046492/5, stanowiącej nieruchomość gruntową  niezabudowaną. Kształt działki regularny. Posiada możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i energetycznej będącej wewnątrz wsi. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Lokalizacja nieruchomości dobra, sąsiedztwo i otoczenie dobre.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
11 marca 2016

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: działki nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin

Ogłaszam II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: działki nr 184/12 o pow. - 2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin, udział 293/10000 części i nr 184/12 o pow. -  2,5637 ha, położonej w obrębie Bielin, udział 199/10000 części, oznaczonej w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y000299921/7, stanowiącej nieruchomość gruntową, będącej użytkiem rolnym o klasach : RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb. Kształt działki nieregularny. Lokalizacja działki bardzo dobra, położona wewnątrz wsi Bielin. Posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Dojście do działki b. dobre.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
11 marca 2016

Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
26 lutego 2016

Burmistrz Morynia informuje o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
24 lutego 2016

Burmistrz Morynia informuje o wyniku X rokowań przeprowadzonych w dniu 15 lutego 2016 r.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
24 lutego 2016

Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.

Przeznaczam w najem lokal użytkowy o pow. 61,26 m2 , usytuowany na działce nr 96, obręb 3 miasta Moryń, ul. Szeroka 1a,  dla którego prowadzona jest KW Nr 32637. Lokal wyposażony jest w urządzenia wodno - kanalizacyjne, wc, przyłącze energetyczne,  centralne ogrzewanie.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
22 lutego 2016

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń, znajdującej się w obrębie kąpieliska miejskiego w Moryniu

Przejdź do - I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń, znajdującej się w obrębie kąpieliska miejskiego w Moryniu

Ogłaszam na dzień 2 marca 2016 r. o godz. 10-tej I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń, znajdującej się w obrębie kąpieliska miejskiego w Moryniu, obejmującej pomieszczenie barowo-gastronomiczne o pow. 62,37m2, grunt pod pomieszczeniem barowo-gastronomicznym o pow. 62,37 m2.

Przejdź do ogłoszenia w BIP Zobacz na mapie

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
15 lutego 2016

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Przejdź do - ZARZĄDZENIE NR 17/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 90 o pow. 25m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y00062844/6.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
5 lutego 2016

Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Przejdź do - Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Przeznaczam  do oddania w najem  lokal użytkowy  o pow. 41,60 m2, znajdujący się nad świetlicą wiejską w Dolsku, wchodzący w skład budynku usytuowanego  na działce nr 139/1, obręb Dolsko, dla której prowadzona jest KW Nr 18968.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
28 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.

Przejdź do - Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.

Przeznaczam do dzierżawy lokal użytkowy o pow. 23,09 m2, wchodzący w skład budynku usytuowanego na działce nr 96, obręb 3 miasta Moryń, ul. Plac Wolności 1, dla której prowadzona jest KW Nr 32637.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
28 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Przejdź do - Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 181 o pow. 73m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń dla której prowadzona jest KW Nr 25816.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
28 stycznia 2016

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Przejdź do - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

Na dzień 30 marca 2016 r. na godz. 10-tą II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr: 471, 472, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 476, 486, 496.

Zobacz na mapie

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
27 stycznia 2016

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Przejdź do - ZARZĄDZENIE NR 8/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Przeznaczam do dzierżawy część  dz. 1/24, obręb 3 miasta Moryń znajdującej się w obrębie kąpieliska miejskiego  w Moryniu obejmującej pomieszczenie barowo-gastronomiczne o pow. 62,37m2  , grunt pod pomieszczeniem barowo-gastronomicznym o pow. 62,37 m2, grunt pod tarasem o pow. 37,32 m2. KW Nr 25812. Lokal wyposażony jest w urządzenia wodno - kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, ogrzewanie centralne-elektryczne.

GMOŚ: Elżbieta Grygorcewicz
22 stycznia 2016