Gmina Moryń

Aktualności

Artykuły

Zarządzenie 5/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu z dnia 17.06.2021 r. W sprawie skrócenia czasu pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu w związku z upałami

Przejdź do - Zarządzenie 5/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu z dnia 17.06.2021 r. W sprawie skrócenia czasu pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu w związku z upałami

Na podstawie ostrzeżenia 2.stopnia przed upałem z dnia 17.06.2021r wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Szczecinie w związku z upałami i wysokimi temperaturami utrzymującymi się w pomieszczeniach ZGKiM zarządzam: od dnia 18.06.2021 r. ZGKIM w Moryniu będzie czynny w godzinach od 6:00 do 13:00 do odwołania .

Dyrektor ZGKiM Marcin Sobczyński
18 czerwca 2021

Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 713 )  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz.U z 2020r. , poz. 1990 ) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy :

14 czerwca 2021

W Nowym Objezierzu będą nagrywane fabularyzowane zdjęcia do filmu o rondelach

Przejdź do - W Nowym Objezierzu będą nagrywane fabularyzowane zdjęcia do filmu o rondelach

W dniach 19 i 20 czerwca 2021r., będą nagrywane fabularyzowane zdjęcia do filmu „Rondele – wielka zagadka sprzed 7000 lat". Na potrzeby filmu zrekonstruowany zostanie fragment rondela w Nowym Objezierzu.

10 czerwca 2021

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Przejdź do - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

NFZ uruchomił pod bezpłatnym numerem telefonu 800 137 200 Teleplatformę Pierwszego Kontaktu, która umożliwia skorzystanie z pomocy medycznej w weekendy, święta oraz poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych.

8 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Konsultacje społeczne programu "Region Przyjazny Rodzinie"

Przejdź do - Konsultacje społeczne programu "Region Przyjazny Rodzinie"

W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2027 pt. „Region Przyjazny Rodzinie”. Niniejszy Program jest dokumentem o charakterze operacyjnym przewidzianym do realizacji w najbliższych latach, który wyznacza cele i działania Samorządu Województwa w obszarze wsparcia i poprawy warunków życia i funkcjonowania zachodniopomorskich rodzin i mieszkańców.  

8 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne programu "Region Przyjazny Rodzinie"

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Moryń w 2020 roku

Przejdź do - Debata nad Raportem o Stanie Gminy Moryń w 2020 roku

Rok 2021 jest trzecim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Morynia zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej w Moryniu raport o stanie gminy.

27 maja 2021
Czytaj więcej o: Debata nad Raportem o Stanie Gminy Moryń w 2020 roku

Zbliża się termin wpłaty II raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przejdź do - Zbliża się termin wpłaty II raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Morynia przypomina, że do dnia 31 maja 2021 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie informuję, że niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia, a  o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie  dodatkowych 30 dni nie dokona wpłaty II raty opłaty powiększonej o 30%.

27 maja 2021

Znakowanie rowerów

Przejdź do - Znakowanie rowerów

3 czerwca 2021 r. w godzinach 13:00 - 15:00 z okazji Światowego Dnia Roweru, przy byłej stacji kolejowej w Klępiczu, będzie miało miejsce bezpłatne znakowanie rowerów. Akcja ma na celu przeciwdziałanie kradzieży jednośladów.

26 maja 2021
Czytaj więcej o: Znakowanie rowerów

Konkurs na Ambasadora NSP 2021

Przejdź do - Konkurs na Ambasadora NSP 2021

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na Ambasadora NSP 2021 w województwie zachodniopomorskim. Akcja ma na celu promocję Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w gminach naszego województwa. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się osoby fizyczne, grupy zorganizowane, instytucje, przedsiębiorstwa oraz urzędy gmin. Każdy uczestnik lub grupy uczestników konkursu, którzy wykażą przeprowadzenie działań promocyjnych zgodnie z Regulaminem, otrzymają gadżety NSP2021, ponadto spośród Ambasadorów zostaną wyłonieni i nagrodzeni uczestnicy najbardziej aktywni.

25 maja 2021
Czytaj więcej o: Konkurs na Ambasadora NSP 2021

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego

Przejdź do - Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego

W niedzielę 18 lipca w Różańsku (gm. Dębno) odbędzie się druga edycja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorzy zapraszają do udziału Koła Gospodyń Wiejskich z całego regionu. Niezapomniana zabawa zespołowa przy kreatywnych konkurencjach, pyszny swojski poczęstunek i mnóstwo atrakcji wystawienniczych dla przyjezdnych gości, to wizytówka tego wydarzenia. Pula nagród to niemal 4 tysiące złotych.

24 maja 2021
Czytaj więcej o: Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego

Podziękowania dla Dyrektora ZGKiM w Moryniu

Przejdź do - Podziękowania dla Dyrektora ZGKiM w Moryniu

W dniu 18 maja 2021 r., podczas obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu Burmistrz Morynia – Józef Piątek oraz w imieniu Radnych - Przewodniczący Rady – Krzysztof Konecki i Wiceprzewodnicząca Rady – Katarzyna Potapińska złożyli podziękowania Panu Henrykowi Kaczmarowi - Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu za wieloletnią współpracę, który z końcem kwietnia br. przeszedł na emeryturę.

19 maja 2021
Czytaj więcej o: Podziękowania dla Dyrektora ZGKiM w Moryniu

Targi Pracy w Cedyni

Przejdź do - Targi Pracy w Cedyni

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na Targi Pracy, które odbędą się 11 czerwca 2021r. (piątek) w godzinach od 11:00 do 18:00 przy Wieży Widokowej w Cedyni.

17 maja 2021
Czytaj więcej o: Targi Pracy w Cedyni

Złote Gody

Przejdź do - Złote Gody

12 maja 2021 r. Burmistrz Morynia Józef Piątek wraz z Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bogusławą Klęczar odwiedzili mieszkańców gminy Moryń, którzy w zeszłym roku obchodzili uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa uroczystości miały charakter kameralny i odbyły się osobno dla każdej z par.

13 maja 2021
Czytaj więcej o: Złote Gody

Sołtys Dolska

Przejdź do - Sołtys Dolska

11 maja 2021 r. w sołectwie Dolsko odbyły się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Dolsko. W zebraniu wyborczym uczestniczyło 15 (spośród 66 uprawnionych) mieszkańców Dolska. Zgłoszono 1 kandydaturę - Panią Urszulę Fidut-Śliwińską. W głosowaniu tajnym oddano 15 głosów ważnych. Sołtysem Dolska została Pani Urszula Fidut-Śliwińska.

12 maja 2021
Czytaj więcej o: Sołtys Dolska