Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Odstrzał sanitarny dzików

Przejdź do - Odstrzał sanitarny dzików

Podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.

27 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Odstrzał sanitarny dzików

Aplikacja "Twój Parasol" - dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Przejdź do - Aplikacja "Twój Parasol" - dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo

Informuję, że Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpiecznej aplikacji mobilnej „Twój parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).

Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie
16 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Aplikacja "Twój Parasol" - dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Grant na zakup komputerów dla Zespołu Szkół

Przejdź do - Grant na zakup komputerów dla Zespołu Szkół

Z przyjemnością informuję, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło wniosek Gminy Moryń złożony w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Grant na zakup komputerów dla Zespołu Szkół

Ogólnopolska kampania informacyjna „Kupuj świadomie - Produkt polski”

Przejdź do - Ogólnopolska kampania informacyjna „Kupuj świadomie - Produkt polski”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa od kwietnia br. rozpoczyna kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie - Produkt polski”, której celem jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych dla obecnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej kraju. 

3 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Ogólnopolska kampania informacyjna „Kupuj świadomie - Produkt polski”

Informacja

Przejdź do - Informacja

dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

27 marca 2020

Obowiązkowa deratyzacja na terenie gminy Moryń

Przejdź do - Obowiązkowa deratyzacja na terenie gminy Moryń

Informuję wszystkich właścicieli nieruchomości, zarządców budynków, że w dniach od 01 kwietnia do 31 maja 2020 r. należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację (ograniczenie populacji mysz i szczurów).

GMOŚ - Marta Maziar
19 marca 2020
Czytaj więcej o: Obowiązkowa deratyzacja na terenie gminy Moryń

Komunikat Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

16 marca 2020

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Zarządzenie Nr 16/2020

Przejdź do - Zarządzenie Nr 16/2020

w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych z wykonania zadań publicznych za 2019 roku

5 marca 2020

Nowy traktor w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przejdź do - Nowy traktor w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

4 marca 2020r. został przekazany nowy traktor Zetor Major CL 80 do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.  Zastąpi on wysłużony sprzęt, oraz znacząco usprawni wykonywanie zadań i świadczenie usług komunalnych.

5 marca 2020
Czytaj więcej o: Nowy traktor w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zebranie Zarządu Miasta Moryń

Przejdź do - Zebranie Zarządu Miasta Moryń

Zarząd Miasta zaprasza mieszkańców Morynia na zebranie, które odbędzie się  03 marca 2020 r. o godz. 17.00 w Regionalnym Biurze Geoparku w Moryniu. Tematem zebrania będzie podział środków Zarządu Miasta Moryń na 2020 rok.

Przewodnicząca Zarządu Miasta Moryń Katarzyna Potapińska
2 marca 2020
Czytaj więcej o: Zebranie Zarządu Miasta Moryń

Ścieżka rowerowa przygotowana do nowego sezonu

Przejdź do - Ścieżka rowerowa przygotowana do nowego sezonu

Moryński odcinek Trasy Pojeziernej Siekierki - Trzcińsko-Zdrój został uprzątnięty przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który dba o nią na mocy porozumienia zawartego z Gminą Moryń. W ten sposób przygotowano tą popularną ścieżkę do nowego sezonu rowerowego.

20 lutego 2020

Procedury postępowania w przypadku występowania zwierząt dzikich na terenach zabudowanych Gminy Moryń

Przejdź do - Procedury postępowania w przypadku występowania zwierząt dzikich na terenach zabudowanych Gminy Moryń

Postępowanie w przypadku występowania zwierząt wolno żyjących na terenie zabudowanym Gminy Moryń, postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi rannymi w przypadku udziału w wypadku komunikacyjnym oraz postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi padłymi.

14 lutego 2020

1% podatku zostaw w swoim regionie!

Przejdź do - 1% podatku zostaw w swoim regionie!

Ruszyła kolejna, 17. edycja akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego z terenu Pomorza Zachodniego. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zachęca podatników do wsparcia organizacji pożytku publicznego z naszego regionu. Celem akcji jest upowszechnienie wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego wiedzy na temat możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz zachodniopomorskich OPP i tym samym zwiększenie szans na to, by jak najwięcej środków pochodzących z 1 % zatrzymać w naszym województwie.

13 lutego 2020
Czytaj więcej o: 1% podatku zostaw w swoim regionie!