Dla rolników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Przejdź do - Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Od 1 września 2020 r. na parterze Urzędu Miejskiego w Moryniu w pokoju nr 2, dostępne będzie stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego. Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu. Wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie merytoryczne i techniczne przy dokonywaniu samospisu.

31 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska w Barzkowicach

Przejdź do - Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska w Barzkowicach

W dniach 26-27 września 2020 r. (ostatni weekend września), w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbędzie się Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska.

8 września 2020
Czytaj więcej o: Wystawa Ogrodniczo-Pszczelarska w Barzkowicach

Ogólnopolski Konkurs Testowy „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”

Przejdź do - Ogólnopolski Konkurs Testowy „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”

Przekazujemy Państwu propozycję wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Testowym „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”. 100 osób, które rozwiąże test online i zdobędzie najwięcej punktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł. Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników.

KRUS
17 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Ogólnopolski Konkurs Testowy „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Przejdź do - Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada br. prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest badaniem statystycznym realizowanym (przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami) raz na 10 lat obejmującym wszystkie gospodarstwa rolne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unia Europejska. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Spis jest obowiązkowy to znaczy, że wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych zobligowani są do udziału w tym badaniu.

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Przejdź do - Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
29 lipca 2020
Czytaj więcej o: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane - ruszył nabór wniosków

Przejdź do - Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane - ruszył nabór wniosków

Od dnia 1 lipca 2020 r. - rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych mogą składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie. Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko do 15 lipca 2020 r.

3 lipca 2020
Czytaj więcej o: Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane - ruszył nabór wniosków

Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa

Przejdź do - Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa

Prosimy o zapoznanie się z ulotką o problemie zakwaszenia gleb i jego skutkach dla środowiska oraz o ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, którą zamieszczamy  na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej.

 

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa

Konkurs Fotograficzny „Polska smakuje”

Przejdź do - Konkurs Fotograficzny „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/.

1 lipca 2020
Czytaj więcej o: Konkurs Fotograficzny „Polska smakuje”

Apel do rolników wystosowany przez Głównego Inspektora Pracy

Przejdź do -  Apel do rolników wystosowany przez Głównego Inspektora Pracy

Główny Inspektor Pracy - Wiesław Łyszczek, wystosował Apel do rolników o zachowanie wyjątkowej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo podczas wykonywania codziennych prac. Zwracamy się z prośbą o przeczytanie i rozpropagowanie poniższego apelu wśród rolników.

18 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Apel do rolników wystosowany przez Głównego Inspektora Pracy

Zmiana sposobu szacowania strat - susza

Przejdź do - Zmiana sposobu szacowania strat - susza

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje, że trwają prace nad zmianą sposobu szacowania strat spowodowanych suszą. Szczegóły, wraz z pismem Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie https://zodr.pl/

8 czerwca 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach naborów

Przejdź do - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach naborów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach aktualnie trwających naborów.

28 maja 2020
Czytaj więcej o: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach naborów

Dopłaty dla rolników w 2020 r.

Przejdź do - Dopłaty dla rolników w 2020 r.

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

21 maja 2020
Czytaj więcej o: Dopłaty dla rolników w 2020 r.

Nawadnianie w gospodarstwie

Przejdź do - Nawadnianie w gospodarstwie

Informujemy, że decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

13 maja 2020
Czytaj więcej o: Nawadnianie w gospodarstwie

Stacja Meteorologiczna w Moryniu

Przejdź do - Stacja Meteorologiczna w Moryniu

W związku z zaniżoną oceną  skutków suszy w roku 2019 (która wpłynęła na obniżenie poziomu pomocy finansowej  związanej ze szkodami w uprawach rolnych) wielu rolników wskazało na potrzebę postawienia stacji meteorologicznej na terenie gminy Moryń. W wyniku współpracy z Instytutem  Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach została wytypowana lokalizacja do posadowienia stacji, która ujęta zostanie w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej.

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Stacja Meteorologiczna w Moryniu