Rolnictwo i Łowiectwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie

Przejdź do - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie on-line pt. „Prowadzenie działalności agroturystycznej".
Celem szkolenia będzie przygotowanie uczestników do uruchomienia i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

Szkolenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 11.00 na platformie ClickMeeting.

Informacje i zgłoszenia:
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. 91 479 40 29, 91 479 40 59
e-mail: row.barzkowice@home.pl

24 listopada 2021

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na spotkanie

Przejdź do - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na spotkanie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na spotkanie w temacie Lokalnych Partnerstw ds Wody (LPW) województwa zachodniopomorskiego.

Spotkanie odbędzie się 07.12.2021 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.

 

24 listopada 2021

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie

Przejdź do - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie z zakresu:
„Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, program azotanowy oraz wymagania ramowej dyrektywy wodnej”.

Szkolenie odbędzie się 24.11.2021 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjno-widowiskowej Geopark w Moryniu.

 

18 listopada 2021

Zbiorowe polowania

Przejdź do - Zbiorowe polowania

Koło Łowieckie JELEŃ Chojna, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie podaje do publicznej wiadomości że w dniach od 2 do 5 listopada 2021 r. odbędą się polowania zbiorowe.

28 października 2021

Szkolenie dla rolników

Przejdź do - Szkolenie dla rolników

27 października 2021 r. w moryńskim Geoparku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Szkolenie było skierowane do rolników i ich rodzin, a swoim zakresem obejmowało wypłatę płatności bezpośrednich w formie zaliczek, które przedstawił kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Baniach. Następnie przedstawiciele Banku Pocztowego przedstawili ofertę ubezpieczenia upraw rolnych. Potem przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pyrzycach omówili sposób restrukturyzacji gruntów przejętych do zasobu. Na koniec przedstawicielka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Chojnie, przekazała i omówiła zmiany w ubezpieczeniu rolników.

27 października 2021

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie

Przejdź do - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na szkolenie z zakresu:

1. "Ubezpieczenia społeczne i majątkowe",

2. "Prowadzenie i wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów rolników",

które odbędzie się już jutro t.j. 27.10.2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjno-widowiskowej Geoparku w Moryniu.

26 października 2021

Zbiorowe polowania

Przejdź do - Zbiorowe polowania

Koło Łowieckie JELEŃ Chojna, zgodnie z art. 42 ust. 2b Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku, informuje o organizacji polowania komercyjnego zbiorowego z udziałem cudzoziemców w dniach 01-03.10.2021. Grupa myśliwych licząca 15 osób pochodzi z Księstwa Niderlandzkiego (Holandia), a także z Republiki Niemiec.

29 września 2021

Zbiorowe polowania

Przejdź do - Zbiorowe polowania

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r, poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości że rozpoczną się polowania zbiorowe przez Koło Łowieckie ”KNIEJA” w Witnicy - numer obwodu 279. Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

24 września 2021
Czytaj więcej o: Zbiorowe polowania

Zbiorowe polowania

Przejdź do - Zbiorowe polowania

Burmistrz Morynia działając na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r, poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości że rozpoczną się polowania zbiorowe przez Koło Łowieckie ”Szarak” przy Ministerstwie Gospodarki - numer obwodu 285. Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

21 września 2021
Czytaj więcej o: Zbiorowe polowania

Zaproszenie do udziału w projekcie

Przejdź do - Zaproszenie do udziału w projekcie

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie, Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Gorzowie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi którego realizatorem jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w ramach zadania zleconego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie
21 września 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w projekcie

Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS

Przejdź do - Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom, uprawnionym do świadczeń Kasy, możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej, która jest organizowana we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników, w formie 21-dniowych turnusów.

17 września 2021
Czytaj więcej o: Rehabilitacja lecznicza w ramach KRUS

Bezpłatne kursy zawodowe w systemie zaocznym - prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie rolnik

Przejdź do - Bezpłatne kursy zawodowe w systemie zaocznym - prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie rolnik

ZS nr 2 CKU W Pyrzycach oferuje: Bezpłatne kursy zawodowe w systemie zaocznym - prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie rolnik. Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.
27 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Bezpłatne kursy zawodowe w systemie zaocznym - prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie rolnik

Wyjazd autokarowy na Targi Agropomerania

Przejdź do - Wyjazd autokarowy na Targi Agropomerania

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach PZDR Gryfino zaprasza 11 września 2021 r. o godz. 8.00 na wyjazd autokarowy na Barzkowickie Targi Rolne Agropomerania. Zapisy pod nr tel.667787719 bądź w środy w Urzędzie Miejskim w Moryniu. Wyjazd z parkingu przy Zespole Szkół w Moryniu.

20 sierpnia 2021

Konkurs na "Najładniejszy wieniec dożynkowy" podczas XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2021

Przejdź do - Konkurs na "Najładniejszy wieniec dożynkowy" podczas XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2021

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w dniach 10-12 września 2021 r. organizuje XXXIII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA. Podczas Targów zostanie przeprowadzony konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, którego celem jest kultywowanie oraz popularyzacja tradycji i twórczości ludowej, prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy oraz wyłonienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 12 września 2021 r.

30 lipca 2021
Czytaj więcej o: Konkurs na "Najładniejszy wieniec dożynkowy" podczas XXXIII Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2021