Rolnictwo i Łowiectwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane - ruszył nabór wniosków

Przejdź do - Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane - ruszył nabór wniosków

Od dnia 1 lipca 2020 r. - rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli szkody w hodowli ryb słodkowodnych mogą składać w ARiMR wnioski o dofinansowanie. Czas na ich złożenie jest krótki – nabór potrwa tylko do 15 lipca 2020 r.

3 lipca 2020
Czytaj więcej o: Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane - ruszył nabór wniosków

Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa

Przejdź do - Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa

Prosimy o zapoznanie się z ulotką o problemie zakwaszenia gleb i jego skutkach dla środowiska oraz o ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, którą zamieszczamy  na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej.

 

2 lipca 2020
Czytaj więcej o: Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa

Konkurs Fotograficzny „Polska smakuje”

Przejdź do - Konkurs Fotograficzny „Polska smakuje”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Praca konkursowa powinna przedstawiać dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie: https://www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/.

1 lipca 2020
Czytaj więcej o: Konkurs Fotograficzny „Polska smakuje”

Apel do rolników wystosowany przez Głównego Inspektora Pracy

Przejdź do -  Apel do rolników wystosowany przez Głównego Inspektora Pracy

Główny Inspektor Pracy - Wiesław Łyszczek, wystosował Apel do rolników o zachowanie wyjątkowej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo podczas wykonywania codziennych prac. Zwracamy się z prośbą o przeczytanie i rozpropagowanie poniższego apelu wśród rolników.

18 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Apel do rolników wystosowany przez Głównego Inspektora Pracy

Zmiana sposobu szacowania strat - susza

Przejdź do - Zmiana sposobu szacowania strat - susza

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje, że trwają prace nad zmianą sposobu szacowania strat spowodowanych suszą. Szczegóły, wraz z pismem Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie https://zodr.pl/

8 czerwca 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach naborów

Przejdź do - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach naborów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach aktualnie trwających naborów.

28 maja 2020
Czytaj więcej o: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach naborów

Dopłaty dla rolników w 2020 r.

Przejdź do - Dopłaty dla rolników w 2020 r.

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

21 maja 2020
Czytaj więcej o: Dopłaty dla rolników w 2020 r.

Nawadnianie w gospodarstwie

Przejdź do - Nawadnianie w gospodarstwie

Informujemy, że decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

13 maja 2020
Czytaj więcej o: Nawadnianie w gospodarstwie

Stacja Meteorologiczna w Moryniu

Przejdź do - Stacja Meteorologiczna w Moryniu

W związku z zaniżoną oceną  skutków suszy w roku 2019 (która wpłynęła na obniżenie poziomu pomocy finansowej  związanej ze szkodami w uprawach rolnych) wielu rolników wskazało na potrzebę postawienia stacji meteorologicznej na terenie gminy Moryń. W wyniku współpracy z Instytutem  Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach została wytypowana lokalizacja do posadowienia stacji, która ujęta zostanie w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej.

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Stacja Meteorologiczna w Moryniu

Wsparcie dla rolników

Przejdź do - Wsparcie dla rolników

Najważniejsze rozwiązania  Tarczy Antykryzysowej Rolnictwa. Szczegóły proponowanych rozwiązań dla rolników i ich domowników oraz dla przedsiębiorców w komunikacie Miniserstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegóły pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa

8 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Wsparcie dla rolników

Szkolenie dla rolników

Przejdź do - Szkolenie dla rolników

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach PZDR Gryfino zs. w Baniach zaprasza 25 marca 2020  r. od godz. 10:00 do sali konferencyjno- widowiskowej Geoparku w Moryniu na szkolenia: „Systemy wsparcia bezpośredniego gospodarstw rolnych” oraz „BHP”.

6 marca 2020
Czytaj więcej o: Szkolenie dla rolników

XVIII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Przejdź do - XVIII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. 

26 lutego 2020
Czytaj więcej o: XVIII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Odstrzał sanitarny dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Przejdź do - Odstrzał sanitarny dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików ma zostać przeprowadzony do 31 marca 2020 r. Szczegółowa liczba dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich określona jest w załączniku do Rozporządzenia.

24 lutego 2020

Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi

Przejdź do - Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuje, że w dniu 27.02.2020 r. o godz. 10:00 w ZODR w Barzkowicach odbędzie się szkolenie "Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi". Celem szkolenia jest przedstawienie założeń prowadzenia gospodarstw edukacyjnych, zasad przynależności do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz dobre przykłady funkcjonujących przedsięwzięć w województwie zachodniopomorskim.

20 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi