Gmina Moryń

Kontakt

Formularz kontaktowy

KontaktTwój numer IP: 34.236.187.155 | ec2-34-236-187-155.compute-1.amazonaws.com | 34.236.187.155

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Przyjmuję do wiadomości, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia, z siedzibą w Moryniu;
  • podanie ww. danych kontaktowych jest dobrowolne;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • przysługuje mi prawo do przeniesienia ww. danych kontaktowych do innego administratora oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody;
  • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony ww. danych kontaktowych;
  • z wykorzystaniem ww. danych kontaktowych nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@moryn.pl.