Związek Gmin Dolnej Odry

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Komunikat dotyczący godzin pracy Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Sylwestra

Przejdź do - Komunikat dotyczący godzin pracy Biura Związku Gmin Dolnej Odry w Sylwestra

W imieniu Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informujemy, że dnia 31 grudnia 2019 r. (wtorek) Biuro Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57 będzie czynne do godziny 12:00. za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

31 grudnia 2019

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy MORYŃ I-III 2020

Dolsko, Klępicz, Macierz, Mierno, Mirowo, Młynary, Nowe Objezierze, Przyjezierze, Skotnica, Stare Objezierze, Witniczka

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE (BALAST)

Styczeń

Luty

Marzec

7, 21,

4, 18

3, 17, 31

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER , SZKŁO

Styczeń

Luty

Marzec

17

14

13

1 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

Komunikat dotyczący godzin pracy Biura Związku Gmin Dolnej Odry w dniu 24.12.2019r.

Przejdź do - Komunikat dotyczący godzin pracy Biura Związku Gmin Dolnej Odry w dniu 24.12.2019r.

W imieniu Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry informuje się,  że dnia 24 grudnia 2019 r. (wtorek) Biuro Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie przy ul. Narciarskiej 57 będzie czynne do godziny 13:00. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

24 grudnia 2019

Informacja o częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych

Przejdź do - Informacja o częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych

Związek Gmin Dolnej Odry podaje do wiadomości mieszkańców informację dotyczącą częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych.

19 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia od ZGDO

Przejdź do - Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia od ZGDO

Życzymy Państwu, by kolejny rok był czasem wyzwań, nowych horyzontów i sukcesów na polu biznesowym oraz osobistym.

16 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia od ZGDO

Związek Gmin Dolnej Odry zaprasza chętnych do współpracy w charakterze gońca

Przejdź do - Związek Gmin Dolnej Odry zaprasza chętnych do współpracy w charakterze gońca

Do zadań gońca należeć będzie doręczanie oraz zebranie prawidłowo wypełnionych deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami. Dystrybucja będzie obejmowała wszystkie nieruchomości zamieszkałe znajdujące się w miejscowościach na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dolnej Odry, to jest:

6 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Związek Gmin Dolnej Odry zaprasza chętnych do współpracy w charakterze gońca

Związek Gmin Dolnej Odry wyjaśnia

Przejdź do - Związek Gmin Dolnej Odry wyjaśnia

W odniesieniu do Państwa wątpliwości Związek Gmin Dolnej Odry wyjaśnia: zgodnie z Uchwałą nr 17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy od 1 stycznia 2020 roku będą ponosili opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczaną na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości na bieżące cele mieszkaniowe.

8 listopada 2019
Czytaj więcej o: Związek Gmin Dolnej Odry wyjaśnia

Wyjaśnienie dla mieszkańców

Przejdź do - Wyjaśnienie dla mieszkańców

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że zgodnie z  Uchwałą nr  17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy będą ponosili opłatę za każdy metr zużytej wody.

29 października 2019
Czytaj więcej o: Wyjaśnienie dla mieszkańców

Komunikat ZGDO - nieruchomości jednorodzinne

Przejdź do - Komunikat ZGDO - nieruchomości jednorodzinne

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nieruchomości jednorodzinne oraz wielorodzinne do 7 lokali muszą zostać wyposażone, oprócz pojemników na odpady zmieszane, w pojemnik brązowy na odpady ulegające biodegradacji.

24 września 2019
Czytaj więcej o: Komunikat ZGDO - nieruchomości jednorodzinne

Komunikat ZGDO - nieruchomości wielorodzinne

Przejdź do - Komunikat ZGDO - nieruchomości wielorodzinne

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nieruchomości wielorodzinne (gdy w budynku wyodrębnionych jest 8 lub więcej mieszkań) muszą zostać wyposażone w minimum 5 pojemników na odpady komunalne. Pojemniki muszą mieć odpowiedną pojemność kolor oraz napis.

23 września 2019
Czytaj więcej o: Komunikat ZGDO - nieruchomości wielorodzinne

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sklepy, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Przejdź do - Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sklepy, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403), przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na wniosek.

17 września 2019
Czytaj więcej o: Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sklepy, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Komunikat - obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki

Przejdź do - Komunikat - obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE.

Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy muszą samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnych!
Związek Gmin Dolnej Odry od 1 stycznia 2020 r. nie będzie już zapewniał żadnych pojemników na odpady.

18 lipca 2019
Czytaj więcej o: Komunikat - obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki

Obowiązek oznakowania pojemników

Przejdź do - Obowiązek oznakowania pojemników

Związek Gmin Dolnej Odry przypomina, iż mieszkańcy należący do Związku Gmin Dolnej Odry zgodnie z §1 pkt 1 uchwały Nr 2/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminu wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 roku, poz. 866) mają obowiązek do 21 maja 2019 r. oznakować pojemniki, w których gromadzone są odpady.

18 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Obowiązek oznakowania pojemników

Komunikat - obowiązek oznakowania pojemników

Przejdź do - Komunikat - obowiązek oznakowania pojemników

W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry uchwały w sprawie określenia terminu wprowadzenia obowiązku oznakowania pojemników, przekazujemy  komunikat dla mieszańców.

21 lutego 2019
Czytaj więcej o: Komunikat - obowiązek oznakowania pojemników