Związek Gmin Dolnej Odry

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OD 20 STYCZNIA 2016 r. ZABIERANE BĘDĄ NIEWYKUPIONE POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE!

Przejdź do - OD 20 STYCZNIA 2016 r. ZABIERANE BĘDĄ NIEWYKUPIONE POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE!

Informujemy mieszkańców Gmin należących do ZGDO, z wyjątkiem gminy Stargard, że od dnia 20 stycznia 2016 r. firmy, które dostarczały pojemniki w ramach usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin, rozpoczynają akcję zabierania niewykupionych pojemników stojących na posesjach. Zbiórka pojemników będzie prowadzona w dniach odbioru komunalnych odpadów zmieszanych. Równocześnie każdorazowo w momencie zabierania pojemnika, mieszkańcy będą mieli ostatnią możliwość dokonania jego zakupu.

Związek Gmin Dolnej Odry
14 stycznia 2016

[AKTUALIZACJIA 8.01.2016] - HARMONOGRAM WYWOZÓW NIECZYSTOŚCI W GMINIE MORYŃ

Przejdź do - [AKTUALIZACJIA 8.01.2016] - HARMONOGRAM WYWOZÓW NIECZYSTOŚCI W GMINIE MORYŃ

HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW Z NIEUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE MORYŃ W I KWARTALE 2016 R.

ZGDO
5 stycznia 2016
Czytaj więcej o: [AKTUALIZACJIA 8.01.2016] - HARMONOGRAM WYWOZÓW NIECZYSTOŚCI W GMINIE MORYŃ

Odpady selektywne zbierane z terenu wszystkich gmin ZGDO

Przejdź do - Odpady selektywne zbierane z terenu wszystkich gmin ZGDO

Harmonogram odbioru odpadów selektywnych workowych nie zmieni się, tzn. będzie kontynuacja cyklem dwutygodniowym w kolejności jak dotychczas.

 • 12.2015 odbiór normalnie.
 • za 01.01.2016 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 02.01.2016.
 • za 06.01.2015 odbiór odpadów selektywnych nastąpi w sobotę 09.01.2016.
ZGDO
30 grudnia 2015
Czytaj więcej o: Odpady selektywne zbierane z terenu wszystkich gmin ZGDO

Zapytanie ofertowe obsługi prawnej Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie

Przejdź do - Zapytanie ofertowe obsługi prawnej Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 dotyczy obsługi prawnej Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie.

Przejdż na stronę ZGDO.EU, aby zobaczyć ogłoszenie

ZGDO
2 grudnia 2015

Nowe stawki opłat gospodarowanie za odpadami komunalnymi

Od dnia 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 18/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 9 listopada 2015 roku, wzrastają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki opłat:

 • 15 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i obierane są w sposób selektywny;
 • 19 zł - miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i obierane są w sposób zmieszany.
ZGDO
12 listopada 2015

WAŻNA INFORMACJA – DOTYCZY POJEMNIKÓW NA ODPADY

Przejdź do - WAŻNA INFORMACJA – DOTYCZY POJEMNIKÓW NA ODPADY

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach art. 5 ust 1 pkt 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. (Dz.U.2013.1399 ze zm.)

Od 1 stycznia 2016 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniający polskie normy PN-EN 840.

ZWIĄZEK GMIN DOLNEJ ODRY
9 grudnia 2015
Czytaj więcej o: WAŻNA INFORMACJA – DOTYCZY POJEMNIKÓW NA ODPADY

Komunikat ZGDO

Przejdź do - Komunikat ZGDO

Zgodnie z decyzją Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 30 września 2015 roku, nie odbędzie się zaplanowana na miesiące październik – listopad 2015 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

 

ZGDO
2 października 2015

REGULMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przejdź do - REGULMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zawiązek Gmin Dolnej Odry
31 sierpnia 2015

Ogłoszenie ZGDO

Przejdź do - Ogłoszenie ZGDO

Rada Nadzorcza „SPÓŁKI GMIN DOLNEJ ODRY” Sp. z o.o. w organizacji OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Związek Gmin Dolnej Odry
9 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Ogłoszenie ZGDO

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Przejdź do - Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

W dniu odbioru odpady gabarytowe powinny znajdować się w widocznym miejscu, przed posesją na utwardzonym miejscu, od godz. 600 rano.

27 kwietnia 2015
Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry

Przejdź do - Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry

 • Mieszkańcy, u których nie nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji, tj. zmiana sposobu gromadzenia odpadów, zmiana liczby osób, zmiana właściciela, nie składają ponownie  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
 • Otrzymany w korespondencji druk deklaracji pozostaje dla właściciela nieruchomości do wykorzystania w razie zaistnienia zmiany, powodującej konieczność złożenia korekty deklaracji.
 • Wszystkie gospodarstwa domowe powyżej 5 osób zobowiązane są do 31 marca 2015 roku, złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
 • Od 1 kwietnia 2015 r. wszystkich mieszkańców obowiązują takie same stawki opłat za gospodarowanie odpadami, naliczane od osoby:
  • odpady zbierane selektywnie 11 zł.
  • odpady zbierane zmieszane 17 zł.
11 marca 2015

Kalendarz Odbioru Odpadów Komunalnych

Przejdź do - Kalendarz Odbioru Odpadów Komunalnych

Kalendarz Odbioru Odpadów Komunalnych

11 lutego 2015

Materiały informacyjne - Gospodarowanie odpadami od lipca 2013

Przejdź do - Materiały informacyjne - Gospodarowanie odpadami od lipca 2013

Materiały informacyjne - Gospodarowanie odpadami od lipca 2013

1 lutego 2013

harmonogramy wywozu odpadów - styczeń 2015

harmonogramy wywozu odpadów - styczeń 2015

Miejscowości: Bielin, Dolsko, Klępicz, Macierz, Mirowo, Nowe Objezierze, Przyjezierze, Stare Objezierze, Skotnica, Niwka, Moryń, Mierno, Młynary, Wiesław, Witnica, Witniczka, Gądno - za wtorek 06.01.2015 odpady segregowane będą odbierane w dniu 10.01.2015 sobota.

5 stycznia 2015