Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

V ustny przetarg nieograniczony

Przejdź do - V ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna

23 marca 2017

II ustny przetarg nieograniczony

Przejdź do - II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości - nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II

23 marca 2017

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Przejdź do - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:
  • nr 22/1 o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary
  • nr 22/2 o pow. 0,5646 ha, położona w obrębie Młynary

Działki niezabudowane, zapisane w ewidencji gruntów jako drogi niepubliczna, stanowiące wyłączne dojazd do pól uprawnych, przyległych do ww. drogi. W ewidencji gruntów oznaczone są symbolem „ dr”- droga. Kształt dróg nieregularny. Odległość drogi gruntowej do zabudowy siedliskowej wynosi powyżej 1500 m.

20 marca 2017

IX ustny przetarg nieograniczony

Przejdź do - IX ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

Dla nieruchomości stworzone są warunki podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i linii energetycznej. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej asfaltowej. W bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi.

Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.

17 marca 2017

Zarządzenie Nr 24/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

13 marca 2017

Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przejdź do - Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  • nieruchomośc niezabudowana nr 22/1 o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary
  • nieruchomośc niezabudowana nr 22/2 o pow. 0,5646 ha, położonej w obrębie Młynary

Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.

27 lutego 2017

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

II rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej

  • nr 189 o pow. 421 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń
GMOŚ: E. Grygorcewicz
15 lutego 2017

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

  • działka nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II
GMOŚ: E. Grygorcewicz
15 lutego 2017