Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż

nieruchomości nr 59/5 o pow. 0,0437 ha położona w obrębie 1 miasta Moryń

26 października 2017

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

- nieruchomości nr 44/1 o pow. 0,0101 ha położona w obrębie Gądno

26 października 2017

I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/7 o pow. 585 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń

I rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II

Ogłoszenie

Zarządzenie

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 60/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę(część działki niezabudowanej nr 252/1 o pow. 22,5 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń)

GMOŚ
31 lipca 2017

IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II

18 lipca 2017

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 239/7 o pow. 585m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń.

13 lipca 2017