Niepełnosprawność

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Przyjęta w 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to wielki i ważny krok społeczności międzynarodowej w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności - od podejścia opiekuńczego i charytatywnego do tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.

Program Dostępność Plus

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi jak największa liczba osób. Osoba niewidoma może wypożyczyć książkę albo uzyskać dostęp do papierowych dokumentów, ale nie ma możliwości samodzielnego zapoznania się z ich treścią. Tak samo osoba głucha lub słabosłysząca może włączyć telewizor, jak każdy inny człowiek, ale uzyskanie informacji będzie dla niej znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe.

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, chorujący na Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie, mające trudności w poruszaniu się itp. Polskie społeczeństwo się zmienia – jest coraz starsze. Obecnie w Polsce żyje prawie 9 milionów osób powyżej 60. roku życia. W 2030 roku będzie ich 10,7 i będą stanowić blisko 30% ludności. Dlatego tak bardzo potrzebne są działania jak Program Dostępność Plus.

Szczegóły https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/inauguracja-programu-dostepnosc-plus-2018-2025/

Pliki do pobrania:

 

Konwencja ONZ -  https://cms-files.idcom-web.pl/sites/939/cms/szablony/26600/pliki/konwencja_onz.pdf

 

Konwencja w tekście łatwym - https://cms-files.idcom-web.pl/sites/939/cms/szablony/26600/pliki/konwencja_w_tekscie_latwym.pdf

 

Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach - Ramowe wytyczne -  https://cms-files.idcom-web.pl/sites/939/cms/szablony/26600/pliki/ramowe_wytyczne2014.pdf

 

Program Dostępność Plus - https://cms-files.idcom-web.pl/sites/939/cms/szablony/26600/pliki/dostepnosc_plus_najnowsza.pdf

 

Dobre praktyki w zakresie dostępności budynków -