Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 sierpnia 2021

Flaga Polski                                                                       Herb Polski

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 567 420,00 zł

Kwota dofinansowania: 453 936 zł

Wkład własny: 113 484,00 zł

W ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu wykonano nawierzchnię o stałej szerokości na całym odcinku wynoszącą 5,5m oraz chodniki utwardzone o szerokości 1,5m. Dodatkowo w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne składające się ze słupów o wysokości 6 m i opraw oświetleniowych LED.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, podniesienie komfortu jazdy oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych.

Okres realizacji zadania: wrzesień 2020  r. – lipiec 2021 r.

                                                                             

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Tablica informująca o źródle dofinansowania inwestycji

    Tablica informująca o źródle dofinansowania inwestycji