Kolejne duże projekty w Gminie Moryń zrealizowane

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lutego 2021

Wraz z końcem roku 2020 zakończono realizację kolejnych dużych projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  tj.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu oraz Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy. Jednak projektów inwestycyjnych zakończonych w roku 2020, które finansowo wspierane były środkami zewnętrznymi było więcej. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowano trzy projekty tj.:

 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze,
 2. Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu,
 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moryń.

 

Łączna wartość projektów dofinansowanych z środków Unii Europejskiej, których realizacja zakończyła się w ubiegłym roku przekroczyła 7,5 mln PLN, a kwota wsparcia to blisko 4,8 mln PLN.

W roku 2021 Gmina Moryń realizować będzie kolejne projekty dofinansowane z środków Unii Europejskiej. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej trwa realizacja projektu pt. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń (RPO WZ 2014-2020), a wkrótce rozpocznie się budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie w ramach projektu pt. Budowa systemu oczyszczania ścieków w Sołectwie Bielin (PROW 2014-2020).

Kontynuowane będą zadania inwestycyjne wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017-2023. Projekt pt.  „Kuźnia Talentów” – adaptacja budynku dawnej kuźni na pracownię warsztatów rękodzielniczych wraz z przystosowaniem sąsiedniego budynku (dawna remiza) na pomieszczenie magazynowe z częścią wystawienniczą (RPO WZ 2014-2020) będzie realizowany w latach 2021 oraz 2022.

Łączna wartość projektów dofinansowanych z środków Unii Europejskiej, które realizowane będą w roku 2021 (nie uwzględniono projektów w trakcie oceny) przekroczy  4,5 mln PLN, a kwota wsparcia to blisko 2,9 mln PLN.

W bieżącym roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowana zostanie kolejne zadanie tj. Przebudowa ul. Jaśminowej w miejscowości Moryń w celu poprawy warunków inwestycyjnych oraz dostępności infrastruktury drogowej wyższego rzędu. Koszt inwestycji wynosi 567.420,00 zł, kwota wsparcia to 453.936,00 zł W dniu 08.01.2021 Gmina Moryń została poinformowana, że wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Pszczelarskiej zamieszczono na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w 2021 roku ze środków Funduszu. Przygotowywane są kolejne dokumentacje budowlane, które umożliwią ubieganie się ośrodki z Funduszu Dróg Samorządowych w kolejnych latach.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Moryń w roku 2021 zakupi nowy wóz asenizacyjny. Oczekujemy na wyniki II naboru, w ramach którego wnioskowaliśmy o wsparcie zadań
z zakresu gospodarki wodnościekowej, dróg gminnych oraz modernizacji obiektów szkolnych.

W grudniu 2020 roku Gmina Moryń złożyła dwa wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj.:

 1. Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu,
 2. Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu informacji o pieszych i rowerowych szlakach turystycznych na terenie Gminy Moryń.

Wnioski Gminy Moryń zostały pozytywnie ocenione przez Radę Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Targowisko w Moryniu - wybrukowany plac, ogrodzony częściowo siatką, a na nim drewniane stoiska, przed placem małe, prostokątne skwery z trawą

  Targowisko w Moryniu - wybrukowany plac, ogrodzony częściowo siatką, a na nim drewniane stoiska, przed placem małe, prostokątne skwery z trawą

 • Powiększ zdjęcie Droga do DPS w Moryniu - widok na fragment drogi z szarego polbruku, obrzeża drogi wykonane z czerwonego polbruku po lewej i prawej stronie ogrodzenia działek sąsiadujących z drogą, w tle brama wjazdowo do DPS

  Droga do DPS w Moryniu - widok na fragment drogi z szarego polbruku, obrzeża drogi wykonane z czerwonego polbruku po lewej i prawej stronie ogrodzenia działek sąsiadujących z drogą, w tle brama wjazdowo do DPS

 • Powiększ zdjęcie Droga do DPS w Moryniu - widok na fragment drogi z szarego polbruku, obrzeża drogi wykonane z czerwonego polbruku, ogrodzony dom i 3 samochody

  Droga do DPS w Moryniu - widok na fragment drogi z szarego polbruku, obrzeża drogi wykonane z czerwonego polbruku, ogrodzony dom i 3 samochody

 • Powiększ zdjęcie Droga do DPS w Moryniu - widok na fragment wyeksploatowanej drogi z tłucznia, po lewej i prawej stronie ogrodzenia działek sąsiadujących z drogą, w tle brama wjazdowo do DPS i fragment dużego budynku DPS

  Droga do DPS w Moryniu - widok na fragment wyeksploatowanej drogi z tłucznia, po lewej i prawej stronie ogrodzenia działek sąsiadujących z drogą, w tle brama wjazdowo do DPS i fragment dużego budynku DPS

 • Powiększ zdjęcie Droga do DPS w Moryniu - widok na fragment wyeksploatowanej drogi z tłucznia, na drodze, przy budynku warsztatu samochodowego stoją 3 samochody

  Droga do DPS w Moryniu - widok na fragment wyeksploatowanej drogi z tłucznia, na drodze, przy budynku warsztatu samochodowego stoją 3 samochody

 • Powiększ zdjęcie Droga do DPS w Moryniu - widok na tablice informującą o remoncie drogi, z tyłu widoczny fragment drogi z szarego polbruku, obrzeża drogi wykonane z czerwonego polbruku. przy drodze w oddali stoją samochody

  Droga do DPS w Moryniu - widok na tablice informującą o remoncie drogi, z tyłu widoczny fragment drogi z szarego polbruku, obrzeża drogi wykonane z czerwonego polbruku. przy drodze w oddali stoją samochody

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków - parterowy budynek z płaskim dachem z nową, jasno brązową elewacją elewacją

  Oczyszczalnia ścieków - parterowy budynek z płaskim dachem z nową, jasno brązową elewacją elewacją

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków - budynek w trakcie budowy, plac budowy, w tle 2 rozmawiający mężczyźni

  Oczyszczalnia ścieków - budynek w trakcie budowy, plac budowy, w tle 2 rozmawiający mężczyźni

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków - plac budowy oczyszczalni ścieków, wykopy w ziemi

  Oczyszczalnia ścieków - plac budowy oczyszczalni ścieków, wykopy w ziemi

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków - plac budowy oczyszczalni ścieków, wybudowana infrastruktura -

  Oczyszczalnia ścieków - plac budowy oczyszczalni ścieków, wybudowana infrastruktura -

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków - widok na fragment nowego budynku, drzewo bez liści

  Oczyszczalnia ścieków - widok na fragment nowego budynku, drzewo bez liści

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków - plac budowy oczyszczalni ścieków, na pierwszym planie zielone rury do pompowania ścieków, z lewej strony grupa rozmawiających mężczyzn

  Oczyszczalnia ścieków - plac budowy oczyszczalni ścieków, na pierwszym planie zielone rury do pompowania ścieków, z lewej strony grupa rozmawiających mężczyzn

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków - oświetlona hala w środku z urządzeniami oczyszczalni, po budynku spacerują 3 mężczyźni

  Oczyszczalnia ścieków - oświetlona hala w środku z urządzeniami oczyszczalni, po budynku spacerują 3 mężczyźni

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków - hala w środku białe ściany, szara podłoga, z trzema niebieskimi, metalowymi szafami z urządzeniami oczyszczalni

  Oczyszczalnia ścieków - hala w środku białe ściany, szara podłoga, z trzema niebieskimi, metalowymi szafami z urządzeniami oczyszczalni

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków -

  Oczyszczalnia ścieków -

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków - 10 mężczyzn w maseczkach w budynku obok zielonych kontenerów na odpady

  Oczyszczalnia ścieków - 10 mężczyzn w maseczkach w budynku obok zielonych kontenerów na odpady

 • Powiększ zdjęcie Świetlica - Nowe Objezierze - jasna sala wypełniona stołami, przy każdym po 4 krzesła

  Świetlica - Nowe Objezierze - jasna sala wypełniona stołami, przy każdym po 4 krzesła

 • Powiększ zdjęcie Świetlica - Nowe Objezierze - sala z kolorowym wystrojem, stół do ping-ponga, pod ścianą z 2 oknami rząd krzeseł,

  Świetlica - Nowe Objezierze - sala z kolorowym wystrojem, stół do ping-ponga, pod ścianą z 2 oknami rząd krzeseł,

 • Powiększ zdjęcie Świetlica - Nowe Objezierze - sala z kolorowym wystrojem, po lewej rząd połączonych ze sobą stolików, przy nich stoją krzesła, w rogu pokoju stoi piec kaflowy

  Świetlica - Nowe Objezierze - sala z kolorowym wystrojem, po lewej rząd połączonych ze sobą stolików, przy nich stoją krzesła, w rogu pokoju stoi piec kaflowy

 • Powiększ zdjęcie Świetlica - Nowe Objezierze - sala ze zniszczoną , drewnianą podłogą, stół do gry w piłkarzyki, wejście do pomieszczenia bez drzwi, okno z firanką

  Świetlica - Nowe Objezierze - sala ze zniszczoną , drewnianą podłogą, stół do gry w piłkarzyki, wejście do pomieszczenia bez drzwi, okno z firanką

 • Powiększ zdjęcie Świetlica - Nowe Objezierze -toaleta z WC, umywalka, bojler wisi na ścianie

  Świetlica - Nowe Objezierze -toaleta z WC, umywalka, bojler wisi na ścianie

 • Powiększ zdjęcie Świetlica - Nowe Objezierze - na suficie zawieszone urządzenie Funtronic

  Świetlica - Nowe Objezierze - na suficie zawieszone urządzenie Funtronic

 • Powiększ zdjęcie Świetlica - Nowe Objezierze - jasna sala, drzwi wejściowe, stoliki z krzesłami, w rogu pomieszczenia stoi kolorowa szafka

  Świetlica - Nowe Objezierze - jasna sala, drzwi wejściowe, stoliki z krzesłami, w rogu pomieszczenia stoi kolorowa szafka

 • Powiększ zdjęcie Świetlica - Nowe Objezierze - aneks kuchenny z szafkami

  Świetlica - Nowe Objezierze - aneks kuchenny z szafkami

 • Powiększ zdjęcie Świetlica - Nowe Objezierze - duży metalowy wieszak na kurtki za otwartymi drzwiami

  Świetlica - Nowe Objezierze - duży metalowy wieszak na kurtki za otwartymi drzwiami

 • Powiększ zdjęcie Świetlica - Nowe Objezierze - szafka z kolorowymi skrytkami zamykanymi na klucz

  Świetlica - Nowe Objezierze - szafka z kolorowymi skrytkami zamykanymi na klucz

 • Powiększ zdjęcie Targowisko w Moryniu - wybrukowany plac, ogrodzony częściowo siatką, a na nim drewniane stoiska, przed placem małe, prostokątne skwery z trawą

  Targowisko w Moryniu - wybrukowany plac, ogrodzony częściowo siatką, a na nim drewniane stoiska, przed placem małe, prostokątne skwery z trawą

 • Powiększ zdjęcie Targowisko w Moryniu - wybrukowany plac, ogrodzony częściowo siatką, a na nim drewniane stoiska, przed placem małe, prostokątne skwery z trawą

  Targowisko w Moryniu - wybrukowany plac, ogrodzony częściowo siatką, a na nim drewniane stoiska, przed placem małe, prostokątne skwery z trawą

 • Powiększ zdjęcie Targowisko w Moryniu - wybrukowany plac, ogrodzony częściowo siatką, a na nim drewniane stoiska, przed placem małe, prostokątne skwery z trawą

  Targowisko w Moryniu - wybrukowany plac, ogrodzony częściowo siatką, a na nim drewniane stoiska, przed placem małe, prostokątne skwery z trawą

 • Powiększ zdjęcie Targowisko w Moryniu - plac o nierównej nawierzchni, zniszczone, metalowe stoiska, na placu stoi niebieski autobus

  Targowisko w Moryniu - plac o nierównej nawierzchni, zniszczone, metalowe stoiska, na placu stoi niebieski autobus

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica - pomieszczenie ze zbitym tynkiem, remont, na środku pomieszczenia stoi Burmistrz Morynia

  Wiejskie centrum kultury Witnica - pomieszczenie ze zbitym tynkiem, remont, na środku pomieszczenia stoi Burmistrz Morynia

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica - pomieszczenie ze zbitym tynkiem, remont, zabezpieczone stropy przed zawaleniem

  Wiejskie centrum kultury Witnica - pomieszczenie ze zbitym tynkiem, remont, zabezpieczone stropy przed zawaleniem

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica - poddasze podczas remontu, belki stropowe wymieniane, wzmacniane,

  Wiejskie centrum kultury Witnica - poddasze podczas remontu, belki stropowe wymieniane, wzmacniane,

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica - zniszczona klatka schodowa w trakcie remontu

  Wiejskie centrum kultury Witnica - zniszczona klatka schodowa w trakcie remontu

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica -parterowy budynek z rusztowaniem dookoła

  Wiejskie centrum kultury Witnica -parterowy budynek z rusztowaniem dookoła

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica - drzwi harmonijkowe pomiędzy pomieszczeniami, widok na salę ze stolikami i krzesełkami przy nich

  Wiejskie centrum kultury Witnica - drzwi harmonijkowe pomiędzy pomieszczeniami, widok na salę ze stolikami i krzesełkami przy nich

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica - sala ze stołami, przy nich krzesła, przy ścianie zabudowanej mężczyzna i kobieta

  Wiejskie centrum kultury Witnica - sala ze stołami, przy nich krzesła, przy ścianie zabudowanej mężczyzna i kobieta

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica - sala ze stołami, przy stołach stoją krzesła, na stołach wazony z żółtymi kwiatami, ściana zabudowana szafą.

  Wiejskie centrum kultury Witnica - sala ze stołami, przy stołach stoją krzesła, na stołach wazony z żółtymi kwiatami, ściana zabudowana szafą.

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica - klatka schodowa po remoncie, białe schody, przy schodach stoi mężczyzna

  Wiejskie centrum kultury Witnica - klatka schodowa po remoncie, białe schody, przy schodach stoi mężczyzna

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica - poddasze po remoncie, nowa drewniana podłoga, elementy drewnianej konstrukcji dachu

  Wiejskie centrum kultury Witnica - poddasze po remoncie, nowa drewniana podłoga, elementy drewnianej konstrukcji dachu

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica - kuchnia, meble kuchenne, stół kuchenny,

  Wiejskie centrum kultury Witnica - kuchnia, meble kuchenne, stół kuchenny,

 • Powiększ zdjęcie Wiejskie centrum kultury Witnica - wejście do pomieszczeń centrum kultury, na ścianie wisi tablica z informacją o dofinansowaniu projektu

  Wiejskie centrum kultury Witnica - wejście do pomieszczeń centrum kultury, na ścianie wisi tablica z informacją o dofinansowaniu projektu