Gminy Punkt Ingformacji o Funduszach Europejskich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich

ZAPRASZAM mieszkańców gminy Moryń oraz stowarzyszenia i firmy działające na terenie naszej gminy do korzystania z usług Gminnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich. Punkt uruchomiony zostanie z dniem 03.02.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu (pok. nr 1) i czynny będzie w każdy wtorek od godz. 1515 do godz. 1715

Zakres udzielanych informacji:

  •  wskazanie odpowiedniego programu,
  • wskazanie zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie,
  • pomoc w skonkretyzowaniu celów i założeń projektu,
  • pomoc w określeniu wydatków kwalifikowanych i budżetu,
  • pomoc w określeniu wskaźników,
  • pomoc w dopasowaniu projektu do kryteriów formalnych i  merytorycznych oceny wniosku,
  • wyjaśnienie metodyki przygotowania wniosku,
  • objaśnienie instrukcji przygotowania wniosku/zasad pracy z generatorem.

Burmistrz Morynia
 - Józef Piątek