Obowiązkowa deratyzacja na terenie gminy Moryń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2017

Informuję wszystkich właścicieli nieruchomości, zarządców budynków, że w dniach od 06.11.2017 r. do 06.12.2017 r. należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację (ograniczenie populacji myszy i szczurów). 

Akcję  deratyzacji przeprowadza się  na  własny koszt. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby  zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożona trutką. Obowiązek deratyzacji wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Moryń oraz Zarządzenia Burmistrza Morynia Nr 87/2017 r. z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo - deratyzacja

    logo - deratyzacja