Ogłoszenie konkursu w zakresie udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW na zadania z zakresu usuwania azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2017

Burmistrz Morynia informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił w 2017 r. konkurs  w zakresie udzielenia dotacji ze środków WFOŚiGW na zadania z zakresu usuwania azbestu.

Gmina Moryń ma zamiar złożyć wniosek na udzielenie  ww. dotacji. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i osoby fizyczne, jednostki finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie.  Wysokość dofinansowania ze strony funduszu wynosić będzie – do 100% kosztów kwalifikowanych (tj. demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transport i unieszkodliwienie.

Dofinansowanie obejmuje  również zdemontowane wyroby wcześniej i zalegające na terenie posesji.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o składanie  do Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, w terminie do 31  maja  2017 r. wniosków na przystąpienie do konkursu  wraz z decyzją ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie o braku sprzeciwu  do  prac  związanych z usuwaniem wyrobów zawierajacych azbest.

Informację można również uzyskać telefonicznie: (91) 466 79 54.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Usuwanie azbestu

    Usuwanie azbestu