HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2017'

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2017

Miejscowości

Dzień

Data

Klępicz, Mirowo, Młynary, Niwka, Nowe Objezierze,

Stare Objezierze

Poniedziałek

04.09.2017 r.

Bielin, Gądno, Mierno, Witnica, Witniczka, Wisław

Wtorek

05.09.2017 r.

Macierz, Moryń,Moryń Dwór

Środa

06.09.2017 r.

Dolsko, Przyjezierze, Skotnica

Czwartek

07.09.2017 r.

Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru umieszczone przed posesją, w miejscu widocznym przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

UWAGA! W czasie zbiórki nie będą odbierane:

  • zmieszane odpady komunalne,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak deski, belki, panele, płoty, płytki, gruz itp.,
  • opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
  • odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,
  • wełna mineralna, styropian budowlany (z ocieplenia budynków),
  • części samochodowe (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze etc.) wskazujące na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
  • odpady w ilościach lub rodzaju wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.