Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Granty sołeckie 2021” - dla sołectw Klępicz i Przyjezierze

Przejdź do - „Granty sołeckie 2021” - dla sołectw Klępicz i Przyjezierze

Sołectwa Klępicz i Przyjezierze zrealizują projekty w ramach marszałkowskiego konkursu „Granty sołeckie 2021”. Podpisy na umowach o dofinansowanie, w poniedziałek, złożyli Burmistrz Morynia Józef Piątek, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz oraz sołtysi Danuta Piątkowska (Sołectwo Przyjezierze) i Sławomir Jasek (Sołectwo Klępicz).

29 lipca 2021
Czytaj więcej o: „Granty sołeckie 2021” - dla sołectw Klępicz i Przyjezierze

Zmiana organizacji ruchu

Przejdź do - Zmiana organizacji ruchu

Uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzonymi robotami polegającymi na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie miasta Moryń, na ulicach Chopina, Kościuszki, Lipowej, Rynkowej, Szerokiej, Szkolnej, Świerkowej i Wąskiej obowiązuje zmieniona organizacja ruchu.

Szczegółowy schemat rozmieszczenia znaków drogowych przedstawiają poniższe rysunki.

prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności

28 lipca 2021

Przerwa w dostawie wody

Przejdź do - Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu informuje, iż w wyniku awarii możliwa jest przerwa w dostawie wody na terenie miasta Moryn w dniu 28.07.2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy .


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu
28 lipca 2021

Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego 22/2021

Przejdź do - Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego 22/2021

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego

28 lipca 2021

Odczyty wodomierzy związku ze zmianą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Moryń

Przejdź do - Odczyty wodomierzy związku ze zmianą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Moryń

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu informuje, że w związku ze zmianą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Moryń, w dniach 26-30 lipca 2021 r. będą przeprowadzanie odczyty wodomierzy.

W razie nieobecności w domu proszę o odczytanie stanu wodomierza i podanie telefonicznie pod nr 91 414 60 35 lub osobiście do biura ZGKIM przy ul Wąskiej 2a w Moryniu, najpóźniej do dnia 30 lipca 2021 r.

ZGKiM
23 lipca 2021

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Moryń

Przejdź do - Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Moryń

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, informuje, że z dniem 1 sierpnia 2021 roku zmianie ulega taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Moryń. Taryfa została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie decyzją SZ.RZT.70.66.2021.AB z dnia 12 lipca 2021 i obowiązuje na okres 3 lat od 1 sierpnia 2021 roku.

21 lipca 2021

Rozporządzenie Nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r.

Przejdź do - Rozporządzenie Nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa

21 lipca 2021

Nabór wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Przejdź do - Nabór wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Burmistrz Morynia informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Marta Maziar - GMOŚ
19 lipca 2021
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Festyn rodzinny na 70 lecie klubu LUKS Witniczanka Witnica

Przejdź do - Festyn rodzinny na 70 lecie klubu LUKS Witniczanka Witnica

17 lipca 2021 r. na stadionie w Witnicy, w związku z 70 leciem klubu LUKS Witniczanka Witnica odbył się Festyn rodzinny. Wydarzenie było pełne atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Imprezę rozpoczął turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Morynia, w którym rywalizowały drużyny: Witniczanka Witnica, Zieloni Zielin, Zjednoczeni Kurzycko, UKS Krzywin, i Oldboje z Witnicy.

18 lipca 2021
Czytaj więcej o: Festyn rodzinny na 70 lecie klubu LUKS Witniczanka Witnica

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Moryniu

Przejdź do - Nieodpłatna Pomoc Prawna w Moryniu

Nieodpłatna Pomoc Prawna od piątku 23 lipca 2021 r. będzie świadczona w Urzędzie Miejskim w Moryniu. Aby skorzystać z porady prawnej, należy się zarejestrować na wizytę pod numerem telefonu 91 351 6788 lub 91 404 5000 wew. 213 albo poprzez adres e-mail: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl 

16 lipca 2021
Czytaj więcej o: Nieodpłatna Pomoc Prawna w Moryniu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam o podjęciu uchwały nr XVIII/155/2021 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 czerwca  2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Moryniu, Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zm.) na adres: ipb@moryn.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Morynia.

Burmistrz Morynia Józef Piątek
15 lipca 2021

Festyn rodzinny w Witnicy

Przejdź do - Festyn rodzinny w Witnicy

17 lipca 2021 r. na stadionie w Witnicy, w związku z 70 leciem klubu LUKS Witniczanka Witnica odbędzie się Festyn rodzinny. W programie imprezy m.in.: Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Morynia, gry i zabawy dla dzieci, a także zabawa taneczna. W trakcie wydarzenia odbędzie się zbiórka pieniędzy na serconakrętki dla Nikoli Kazimierowskiej.

14 lipca 2021
Czytaj więcej o: Festyn rodzinny w Witnicy

Obwieszczenie

Klępicz i Przyjezierze z Grantem Sołeckim

Przejdź do - Klępicz i Przyjezierze z Grantem Sołeckim

Urząd Marszałkowski ogłosił rozstrzygnięcie konkursu "Granty Sołeckie 2021", który skierowany był do  wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Nagrodą w konkursie była możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Na  liście laureatów konkursu z terenu Gminy Moryń znalazły się dwa sołectwa:

  • Sołectwo Klępicz z projektem „Polana piknikowa przy boisku piłkarskim w Klępiczu”,
  • Sołectwo Przyjezierze z projektem „Siłownia zewnętrzna – alternatywa w czasie pandemii”.

 

9 lipca 2021
Czytaj więcej o: Klępicz i Przyjezierze z Grantem Sołeckim