Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Granty PPGR

Przejdź do - Granty PPGR

Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 99/2022 Burmistrza Morynia z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” beneficjent ostateczny jest obowiązany do składania, w okresach co 6 miesięcy przez okres 2 lat, oświadczeń o utrzymywaniu otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz użytkowaniu go zgodnie z jego przeznaczeniem.      

6 marca 2023
Czytaj więcej o: Granty PPGR

Akcja deratyzacja

Przejdź do - Akcja deratyzacja

                                                                                        

 

20 marca 2023
Czytaj więcej o: Akcja deratyzacja

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

ZARZĄDZENIE NR 27/2023 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań publicznych w roku 2022

1 marca 2023

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 BURMISTRZA MORYNIA z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku

27 lutego 2023

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przejdź do - Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2022-2025.

27 lutego 2023
Czytaj więcej o: Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Lista Produktów Tradycyjnych

Przejdź do - Lista Produktów Tradycyjnych

Urząd Marszałkowski Wydział Rolnictwa i Rybactwa informuje o możliwości wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych, wytwarzanych przez mieszkańców.

24 lutego 2023
Czytaj więcej o: Lista Produktów Tradycyjnych

Konferencja na temat odbudowy Ukrainy

Przejdź do - Konferencja na temat odbudowy Ukrainy

Gryficki Klaster Energii wspólnie z Polsko - Ukraińsko Izbą Gospodarczą zaprasza do udziału w Konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy przez przedsiębiorstwa z Polski i UE.

 

21 lutego 2023
Czytaj więcej o: Konferencja na temat odbudowy Ukrainy

Ferie w siodle w Skotnicy koło Morynia

Przejdź do - Ferie w siodle w Skotnicy koło Morynia

W piątek 17 lutego na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego w Skotnicy koło Morynia, zakończył się tydzień zajęć w ramach Ferii w Siodle. Jak co roku cieszyły się one ogromnym powodzeniem. Przez stajnię przewinęło się 165 osób. Wszyscy dzielnie uczyli się pracy ze zwierzętami. Nauczyli się między innymi czyścić konie i je siodłać.

20 lutego 2023
Czytaj więcej o: Ferie w siodle w Skotnicy koło Morynia

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Przejdź do - Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej. Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.

16 lutego 2023

Przypominamy o możliwości wykonania badań mammograficznych

Przejdź do - Przypominamy o możliwości wykonania badań mammograficznych

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki miejscowości Moryń na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

16 lutego 2023
Czytaj więcej o: Przypominamy o możliwości wykonania badań mammograficznych

Półkolonie w Skotnicy

Przejdź do - Półkolonie w Skotnicy

Ośrodek Jeździecki „Podkowa” organizuje "Półkolonie w Skotnicy" od 20.02.2023 do 23.02.2023 od 09.00 do 18.00 (w drugim tygodniu ferii).

Stowarzyszenie “PODKOWA” w Moryniu
6 lutego 2023
Czytaj więcej o: Półkolonie w Skotnicy

Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. st. sierż. M. Majchrzaka w Moryniu

Przejdź do - Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. st. sierż. M. Majchrzaka w Moryniu

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) Gmina Moryń będąca organem prowadzącym Zespołu Szkół w Moryniu podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

27 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Rekrutacja do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. st. sierż. M. Majchrzaka w Moryniu