Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

XXIII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Przejdź do - XXIII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Od 9 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do Konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Konkurs nagradza i promuje najbardziej odpowiedzialne duże i małe firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym.

24 stycznia 2020
Czytaj więcej o: XXIII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego

Przejdź do - Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego

Na prośbę Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, informujemy o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej.

21 stycznia 2020

Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Przejdź do - Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich
Zapraszamy do zapoznania się z wersją elektroniczną broszury wydanej przy okazji odbywającego się pod patronatem Prezydenta RP cyklu konferencji "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich". Broszura zawiera omówienie programów pomocowych oferowanych przez poszczególne ministerstwa  dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców.
20 stycznia 2020

Ogólnopolski konkurs grantowy Równać Szanse 2020

Przejdź do - Ogólnopolski konkurs grantowy Równać Szanse 2020

Pracujesz z młodzieżą? Masz ciekawy pomysł na działanie? Skorzystaj z programu "Równać Szanse". Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie.

20 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Ogólnopolski konkurs grantowy Równać Szanse 2020

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2020 roku

o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

16 stycznia 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE

Zarządzenie Nr 2/2020

Przejdź do - Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Moryń w 2020 roku

16 stycznia 2020

Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu

Przejdź do - Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu

Trwają roboty związane z realizacją projektu pt. Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu. Wykonawcą robót budowlanych jest firma DANKOM Daniel Błażkiewicz. Wartość umowy wynosi 420.000.01 zł. Termin realizacji zgodnie z umową upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. 

14 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Przejdź do - Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi sieci energetycznej stacji uzdatniania wody w Moryniu, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu  16.01.2020r. w godz. Od 22:00 do 6:00 dnia następnego, tj. 17.01.2020r. Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor ZGKiM w Moryniu - Henryk Kaczmar
15 stycznia 2020

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Moryń 2020 – padł rekord!

Przejdź do - 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Moryń 2020 – padł rekord!

„Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej” - pod takim hasłem odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce. Moryń rozpoczął „granie” w sobotę 11 stycznia - 7. moryńską edycją biegu a 14. ogólnopolską - „Policz się z cukrzycą”, podczas którego zebrano 2.199,84 zł i 15,20 euro.

Marta Cacek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu
14 stycznia 2020
Czytaj więcej o: 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Moryń 2020 – padł rekord!

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

- Stowarzyszenie Aktywnych Gospodyń

9 stycznia 2020

Zasady Segregowania Odpadów Komunalnych

Przejdź do - Zasady Segregowania Odpadów Komunalnych

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

9 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zasady Segregowania Odpadów Komunalnych

Informacja Dyrektora ZGKiM w Moryniu

Przejdź do - Informacja Dyrektora ZGKiM w Moryniu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu informuje, że zaświadczenia o zużyciu wody na potrzeby ZGDO - deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00.

Dyrektor ZGKiM w Moryniu - Henryk Kaczmar
9 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Informacja Dyrektora ZGKiM w Moryniu

Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

Przejdź do - Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Morynia ogłasza I nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2020 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych i gospodarczych) przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji na 2020 r.

8 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

28 Finał WOŚP w Moryniu

8 stycznia 2020