Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenia Burmistrza Morynia:

Zarządzenie nr 105/2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

27 listopada 2023

Burmistrz Morynia ogłasza:

Burmistrz Morynia ogłasza:

Burmistrz Morynia ogłasza:

Przejdź do - Burmistrz Morynia ogłasza:

Burmistrz Morynia ogłasza:

Burmistrz Morynia ogłasza:

Burmistrz Morynia ogłasza:

Przejdź do - Burmistrz Morynia ogłasza:

Zarządzenie Nr 97/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przejdź do - Zarządzenie Nr 97/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy

§ 1. 1.  Przeznaczam do dzierżawy działkę  nr 54 o pow. 258 m2, położonej w obrębie Stare Objezierze, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00058130/7.

GMOŚ
11 października 2023

Ogłoszenia w sprawie wykazu nieruchomości:

Ogłoszenie przetargowe na działki: 494, 795 i 482

Zarządzenie Nr 78/2023

Ogłoszenie przetargowe na działki: 474, 745 i 478

Ogłoszenia przetargowe na działki 491 i 492