Ogłoszenia Przetargowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZARZĄDZENIE NR 125/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

GMOŚ
13 września 2022

ZARZĄDZENIE NR 126/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część działk1nr 741/7 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II, stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w KW SZ1Y/00037974/2),

GMOŚ
19 września 2022

Ogłoszenie przetargowe

Zarządzenia Burmistrza Morynia z dnia 29 sierpnia 2022 r.

GMOŚ
29 sierpnia 2022

Ogłoszenia przetargowe

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 121, obręb Stare Objezierze

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1.  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchni nieruchomości:
  • Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 121, obręb Stare Objezierze o powierzchni 0,1021 ha. KW SZY/00039650/9.
 2. Opis nieruchomości:
  • Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 121, obręb Stare Objezierze o powierzchni 0,1021 ha. KW SZY/00039650/9. Powierzchnię działki stanowią grunty sklasyfikowane jako: K. Położona jest we wschodniej części Starego Objezierza po prawej stronie drogi wojewódzkiej w kierunku Cedyni. Posiada teren pofałdowany. Kształt w formie prostokąta. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne wykorzystywane i użytkowane rolniczo. Nie posiada dostępu do infrastruktury technicznej. Lokalizacja korzystna dla funkcji rolniczej i charakteryzuje się korzystnymi cechami społecznymi i sąsiedzkimi. Od strony południowo – zachodniej zlokalizowana jest działka nr 122 sklasyfikowana jako droga.
GMOŚ
22 sierpnia 2022

Zarządzenia

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Morynia

Przejdź do - Ogłoszenie Burmistrza Morynia

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986) oraz uchwały Nr XVIII/155/2021 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica.

1 marca 2022

Burmistrz Morynia ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Przejdź do - Burmistrz Morynia ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Burmistrz Morynia ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości części działki nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń znajdującej się w obrębie kąpieliska miejskiego w Moryniu.

17 lutego 2022
Czytaj więcej o: Burmistrz Morynia ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 10 czerwca 2021 r.

Burmistrz Morynia podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 10 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • Udział do 1/8 części w nieruchomości zabudowanej - działka nr 87/5 o pow. zabudowy 129 m2, pow. działki 272 m²  położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczyste Nr SZ1Y/00032300/2;
 • Udział do 1/8 części w nieruchomości gruntowej działka nr 87/3 niezabudowana, o pow. 0,0922 ha położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032301/9, sklasyfikowana jako droga.
11 czerwca 2021

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

 • Udział do 1/8 części w nieruchomości zabudowanej - działka nr 87/5 o pow. zabudowy – 129 m2, pow. działki 272 m²  położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032300/2;
 • Udział do 1/8 części w nieruchomości gruntowej działka nr 87/3 niezabudowana, o pow. 0,0922 ha położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032301/9, sklasyfikowana jako droga.
GMOŚ
4 maja 2021

Informacja

Przejdź do - Informacja

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń.

29 listopada 2019