Ochrona środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Przejdź do - Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 01.07.2021-22.07.2021r

2 lipca 2021
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy

Przejdź do - Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy

Od 1 lipca 2021r. wszedł w życie nowy obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której znajdą się informacje o źródłach ciepła w domach, budynkach wielorodzinnych, budynkach publicznych i lokalach usługowych oraz informacje o otrzymanej pomocy finansowej na termomodernizację czy wymianę pieca. CEEB ma pomóc rozwiązać problem smogu. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywać będzie na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Deklaracja dotyczy źródła/źródeł i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

23 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Przejdź do - Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Informuję, że rozszerzamy zakres działalności Gminnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich (GPIoFE), o dyżury w sołectwach Gminy Moryń. Duże zainteresowanie pomocą oferowaną przez GPIoFE, w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE” spowodowało, że postanowiłem poprawić dostępność wsparcia w wypełnianiu wniosków dla mieszkańców gminy, którzy mają utrudniony dostęp do Punktu zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

Burmistrz Morynia Józef Piątek
17 lutego 2021
Czytaj więcej o: Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest

Przejdź do - Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia  13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest  oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające  azbest ( Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) osoby fizyczne zobowiązane są do składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest.

9 stycznia 2021

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Przejdź do - Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu oraz w aglomeracji Górnego Śląska emitowany jest krótki animowany spot, w prosty sposób ilustrujący hasło kampanii.

4 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Wilki

Przejdź do - Wilki

W związku z przypadkami szkód wyrządzonych przez wilki na terenie gminy Moryń informujemy o procedurach postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk, danych teleadresowych do zgłaszania szkód „wilkowych” oraz prezentujemy informacje ogólne o wilku.

7 października 2020
Czytaj więcej o: Wilki

Czyste Powietrze - ważne informacje

Przejdź do - Czyste Powietrze - ważne informacje

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

17 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Czyste Powietrze - ważne informacje

Rusza program „Czyste Powietrze” 2.0

Przejdź do - Rusza program „Czyste Powietrze” 2.0

Informujemy, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” będzie prowadzony w oparciu o jego zmienioną wersję. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

15 maja 2020
Czytaj więcej o: Rusza program „Czyste Powietrze” 2.0

Zaraczanie jeziora Morzycko rakiem błotnym (Astacus leptodactylus)

Przejdź do - Zaraczanie jeziora Morzycko rakiem błotnym (Astacus leptodactylus)

30 lipca 2015 roku nad jeziorem Morzycko przeprowadzono zabieg wprowadzania materiału zaraczeniowego do wód jeziora. Czynność dokonano w odległości 0,5 – 2m od linii brzegowej w wybranych punktach. Materiał do wody wprowadzany był partiami po 30-50 osobników. Akcja trwała około 2 godzin i skutkowała rozprowadzeniem ok. 3000 osobników  w wieku 1+, 2+ raka błotnego ( Astacus leptodactylus ).

 

Dział promocji: Lidia Kowalczyk
31 lipca 2015

Zaraczanie Jeziora Morzycko rakiem błotnym

Przejdź do - Zaraczanie Jeziora Morzycko rakiem błotnym

Zaraczanie rakami szlachetnymi i błotnymi jest jednym z elementów projektu pt. „Restytucja raków rodzimych w wybranych jeziorach Pojezierza Myśliborskiego, możliwości wspomagania rozrodu ryb głąbielowatych oraz znaczenie tych działań w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu”, nr 0005-61724-OR1600001/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Dział Promocji
24 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Zaraczanie Jeziora Morzycko rakiem błotnym