Ochrona środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przejdź do - OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA  ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przypominam właścicielom nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku zgłaszania ich do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski w Moryniu. W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców terenów nieskanalizowanych Gminy Moryń o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie ich do Urzędu Miejskiego w Moryniu.

23 marca 2023
Czytaj więcej o: OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Rozporządzenie nr 2/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.

Przejdź do - Rozporządzenie nr 2/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 i drogi ekspresowej S10 na obszarze powiatu gryfińskiego, stargardzkiego oraz gminy Miasto Szczecin

27 stycznia 2023

Rozporządzenie nr 1/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2023 r.

Przejdź do - Rozporządzenie nr 1/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu gryfińskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego

27 stycznia 2023

Ptasia Grypa

Przejdź do - Ptasia Grypa

Zasady bioasekuracji stad drobiu - ulotka przygotowana przez KRD-IG we współpracy z GIW i PIWet.

Więcej informacji: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

27 stycznia 2023

„Wszystkie śmieci nasze są” Sprzątanie Świata – Polska 2022

Przejdź do -  „Wszystkie śmieci nasze są” Sprzątanie Świata – Polska 2022

W dniach 16 – 18 września 2022 roku została przeprowadzona na terenie gminy Moryń akcja pn. „Wszystkie śmieci nasze są” Sprzątanie Świata – Polska 2022.

22 września 2022
Czytaj więcej o: „Wszystkie śmieci nasze są” Sprzątanie Świata – Polska 2022

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przejdź do - Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
31 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE!

Przejdź do - ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE!

Od 25 stycznia 2022 r. obowiązuje zmieniona wersja programu „Czyste Powietrze”. Zmiany obejmują m.in. uruchomienie III części z najwyższym poziomem dofinansowania.

25 stycznia 2022
Czytaj więcej o: ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE!

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie ogłasza aukcje, której celem jest sprzedaż drewna wraz z wycinką

Przejdź do - Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie ogłasza aukcje, której celem jest sprzedaż drewna wraz z wycinką

Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie ogłasza aukcje, której celem jest sprzedaż drewna wraz z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie.

Termin zakończenia niniejszego postępowania został wyznaczony na dzień:
Aukcja nr 1/Ch/2022  27-01-2022 r godz. 11:00. 

19 stycznia 2022

Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest

Informację (druk do pobrania ze strony internetowej - załącznik nr 1 lub w Urzędzie Miejskim w Moryniu) należy wypełnić i dostarczyć do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.

11 stycznia 2022

Deklaracja właścicieli i zarządców budynków o konieczności zgłoszenia czym ogrzewają domy i mieszkania

Przejdź do - Deklaracja właścicieli i zarządców budynków o konieczności zgłoszenia czym ogrzewają domy i mieszkania

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

ZOSTAŁY TYLKO 2 DNI!

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
29 czerwca 2022

Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Przejdź do - Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 01.07.2021-22.07.2021r

2 lipca 2021
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”

Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy

Przejdź do - Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy

PRZYPOMINAMY!

Od 1 lipca 2021r. wszedł w życie nowy obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której znajdą się informacje o źródłach ciepła w domach, budynkach wielorodzinnych, budynkach publicznych i lokalach usługowych oraz informacje o otrzymanej pomocy finansowej na termomodernizację czy wymianę pieca. CEEB ma pomóc rozwiązać problem smogu. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywać będzie na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Deklaracja dotyczy źródła/źródeł i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

25 października 2021
Czytaj więcej o: Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Przejdź do - Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Informuję, że rozszerzamy zakres działalności Gminnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich (GPIoFE), o dyżury w sołectwach Gminy Moryń. Duże zainteresowanie pomocą oferowaną przez GPIoFE, w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE” spowodowało, że postanowiłem poprawić dostępność wsparcia w wypełnianiu wniosków dla mieszkańców gminy, którzy mają utrudniony dostęp do Punktu zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

Burmistrz Morynia Józef Piątek
17 lutego 2021
Czytaj więcej o: Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE”

Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest

Przejdź do - Informacja o obowiązku składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia  13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest  oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające  azbest ( Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) osoby fizyczne zobowiązane są do składania Burmistrzowi Morynia corocznej aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest.

9 stycznia 2021