Działki KOWR na sprzedaż

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Przejdź do - Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Moryń powiat gryfiński. Przetargi odbędą się w siedzibie SZ KOWR w Pyrzycach, ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce lub mogą zostać przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

30 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Przejdź do - Wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży:

17 listopada 2020
Czytaj więcej o: Wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Przejdź do - Wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

13 listopada 2020
Czytaj więcej o: Wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości - Bielin

Przejdź do - Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości - Bielin

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonychna terenie gminy Moryń powiat gryfiński, pochodzących z byłej Stadniny Koni Bielin.

6 lipca 2020
Czytaj więcej o: Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości - Bielin

Przetarg ustny nieograniczony - Stare Objezierze dz. 51

Przejdź do - Przetarg ustny nieograniczony - Stare Objezierze dz. 51

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Moryń, powiat gryfiński, pochodzącej z byłego PFZ. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 25.03,2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.123.2020.MiŁ, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 51 z obrębu Stare Objezierze, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,2182 ha, tj. 0,2182 ha użytków rolnych.

3 lipca 2020
Czytaj więcej o: Przetarg ustny nieograniczony - Stare Objezierze dz. 51

Wykaz nieruchomości KOWR na sprzedaż

Przejdź do - Wykaz nieruchomości KOWR na sprzedaż

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Moryń, pochodzących ze zlikwidowanego PGR w Moryniu: nieruchomość rolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 118/1 z obrębu Przyjezierze o powierzchni ogólnej 0,1774 ha.

26 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości KOWR na sprzedaż

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bielin

Przejdź do - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bielin

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Moryń, pochodzących z byłej Stadniny Koni Bielin.

 

12 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Bielin

Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomości rolne - Stare Objezierze

Przejdź do - Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomości rolne - Stare Objezierze

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej z byłego PFZ. Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości rolne, niezabudowane, z obrębu Stare Objezierze:  działka nr 51 , o pow. 0,2182 ha (kl: R IVa), oraz działka nr 78/1 o pow. 0,1940 ha (kl: R V).

12 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomości rolne - Stare Objezierze

Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość rolna - Stare Objezierze

Przejdź do - Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość rolna - Stare Objezierze

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Moryń powiat gryfiński, pochodzącej z byłego PFZ. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 10.03.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.123.2019.MiŁ, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 78/1 z obrębu Stare Objezierze, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,1940 ha, tj. 0,1940 ha użytków rolnych.

 

20 maja 2020
Czytaj więcej o: Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość rolna - Stare Objezierze

Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość rolna - Stare Objezierze

Przejdź do - Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość rolna - Stare Objezierze

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Moryń powiat gryfiński, pochodzącej z byłego PFZ. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość rolna, niezabudowana, określona w wykazie z dnia 25.03.2020 r. nr SZC.WKUR.PY.4240.W.123.2020.Mit, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 51 z obrębu Stare Objezierze, okręg podatkowy I o powierzchni ogólnej 0,2182 ha, tj. 0,2182 ha użytków rolnych.

20 maja 2020
Czytaj więcej o: Przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość rolna - Stare Objezierze

Działki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na sprzedaż

Przejdź do - Działki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na sprzedaż

Informujemy, że na stronie: https://moryn.pl/p,180,dzialki-kowr-na-sprzedaz (menu Start>Dla rolników>Działki KOWR na sprzedaż ), będą zamieszczane informacje o działkach z terenu gminy Moryń, które sprzedaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

20 maja 2020