Zapytania Ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przejdź do - ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla inwestycji obejmującej wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pt. „Adaptacja budynku poszkolnego na Wiejskie Centrum Kultury w Witnicy”, Witnica, ul Moryńska 15, dz. nr 20, według dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

20 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe - "Przedszkole równych szans"

Przejdź do - Zapytanie ofertowe - "Przedszkole równych szans"

Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostosowanie zaplecza edukacyjnego, sanitarnego i technicznego do opieki nad dziećmi w tym z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim w Moryniu. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 - RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

8 lipca 2019

Zapytanie ofertowe:

Przejdź do - Zapytanie ofertowe:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze.

26 marca 2019

Zapytanie ofertowe:

Przejdź do - Zapytanie ofertowe:

przebudowa budynku przedszkola publicznego w zakresie wskazanym w ekspertyzie techniczno-pożarowej oraz postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 9.09.2015 r. (znak: WZ.5595.158.2015). Przebudowa dotyczy tylko i wyłącznie wnętrza budynku.

23 maja 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Przejdź do - ZAPYTANIE OFERTOWE:

Przebudowa budynku przedszkola publicznego w zakresie wskazanym w ekspertyzie techniczno-pożarowej oraz postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 9.09.2015 r. (znak: WZ.5595.158.2015). Przebudowa dotyczy tylko i wyłącznie wnętrza budynku.

5 maja 2016