Akcja deratyzacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2023

                                                                                        

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję wszystkich właścicieli nieruchomości, zarządców budynków, że w dniach od 20 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację (ograniczenie populacji mysz i szczurów).

Akcję deratyzacji przeprowadza się  na  własny koszt.

Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby  zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożoną trutką.

Obowiązek deratyzacji wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Moryń oraz zarządzenia nr 36/2023 Burmistrza Morynia z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń.

 

ZARZĄDZENIE   Nr  36 /2023 BURMISTRZA MORYNIA w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie gminy Moryń | BIP - Urząd Miejski w Moryniu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Szczur ze znakiem zakazu

    Szczur ze znakiem zakazu