Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2021

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE podaje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

-położonej na terenie gminy Moryń, pochodzącej z byłego PFZ. Nieruchomość rolna, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 83/2 z obrębu Stare Objezierze o powierzchni ogólnej 0,0485 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Gryfinie o numerze SZ1Y/00064189/0.

Cena nieruchomości wynosi 4 170,00 zł, (słownie: cztery tysiące sto siedemdziesiąt 00/100 złotych), w tym koszty przygotowania do sprzedaży.
Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w miejscowości Stare Objezierze. Bezpośrednie sąsiedztwo stanową tereny zabudowy zagrodowej wsi, ogródki oraz tereny rolne. Na dzień lustracji działka porośnięta roślinnością trawiastą, krzaczastą oraz pojedynczymi drzewami, oraz pozostałości po budynku nie podlegające wycenie. Działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej - poprzez drogę gminną dz. nr 82 do drogi wojewódzkiej Nr 125.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo KOWR-u

    logo KOWR-u