Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Burmistrza Morynia

Przejdź do - Ogłoszenie Burmistrza Morynia

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986) oraz uchwały Nr XVIII/155/2021 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Klępicz, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Skotnica.

1 marca 2022

Burmistrz Morynia ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Przejdź do - Burmistrz Morynia ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Burmistrz Morynia ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości części działki nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń znajdującej się w obrębie kąpieliska miejskiego w Moryniu.

17 lutego 2022
Czytaj więcej o: Burmistrz Morynia ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 10 czerwca 2021 r.

Burmistrz Morynia podaje do publicznej wiadomości INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 10 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • Udział do 1/8 części w nieruchomości zabudowanej - działka nr 87/5 o pow. zabudowy 129 m2, pow. działki 272 m²  położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczyste Nr SZ1Y/00032300/2;
  • Udział do 1/8 części w nieruchomości gruntowej działka nr 87/3 niezabudowana, o pow. 0,0922 ha położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032301/9, sklasyfikowana jako droga.
11 czerwca 2021

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

  • Udział do 1/8 części w nieruchomości zabudowanej - działka nr 87/5 o pow. zabudowy – 129 m2, pow. działki 272 m²  położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032300/2;
  • Udział do 1/8 części w nieruchomości gruntowej działka nr 87/3 niezabudowana, o pow. 0,0922 ha położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032301/9, sklasyfikowana jako droga.
GMOŚ
4 maja 2021

Informacja

Przejdź do - Informacja

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń.

29 listopada 2019

Informacja

Przejdź do - Informacja

o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Moryń.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Morynia odwołuje wyznaczony na dzień 26 listopada 2019 r. na godz. 10.00 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 3 miasta Moryń, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 318 o pow. 0,0233ha.

GND
22 listopada 2019

II rokowania

Przejdź do - II rokowania

na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie.

7 marca 2019

I ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń

GMOŚ - Marta Maziar
15 lutego 2019

Zarządzenia Burmistrza Morynia Nr 131 i 132

Przejdź do - Zarządzenia Burmistrza Morynia Nr 131 i 132

I ustny przetarg nieograniczony

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 127/2 o pow. 0,42 ha obręb Bielin gmina Moryń

27 listopada 2018

III przetarg nieograniczony

na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie

22 sierpnia 2018

I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu, przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń.

11 czerwca 2018