Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 479, 480 i 481 w obrębie miasta Moryń

Przejdź do - III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 479, 480 i 481 w obrębie miasta Moryń

Ogłoszenie przetargowe

Ogłoszenie przetargowe

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: Działka niezabudowana  nr  421/5 o pow. 0,9392 ha, położona w obrębie 2 miasta Moryń

8 lutego 2023

Ogłoszenie przetargowe

II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości: część dz. nr 26/4, obręb 3 miasta Moryń KW Nr SZ1S/00033096/5

GMOŚ
25 stycznia 2023

Ogłoszenie Przetargowe

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka nr 482 o pow. 1397 m2, położona w obrębie 2 miasta Moryń

11 stycznia 2023

Ogłoszenie Przetargowe

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działka nr 184/12, o pow. 2,5637 w udziale 199/10000 części, obręb Bielin

2 stycznia 2023

Ogłoszenia przetargowe

Zarządzenie nr 149/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

GMOŚ
18 listopada 2022

Ogłoszenia przetargowe

ZARZĄDZENIE NR 139/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

GMOŚ
20 października 2022

Ogłoszenia przetargowe

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe

Ogłoszenia przetargowe

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe

Ogłoszenia przetargowe

Przejdź do - Ogłoszenia przetargowe

ZARZĄDZENIE NR 134/2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

29 września 2022