Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

  • Udział do 1/8 części w nieruchomości zabudowanej - działka nr 87/5 o pow. zabudowy – 129 m2, pow. działki 272 m²  położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032300/2;
  • Udział do 1/8 części w nieruchomości gruntowej działka nr 87/3 niezabudowana, o pow. 0,0922 ha położona w obrębie Stare Objezierze, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00032301/9, sklasyfikowana jako droga.
GMOŚ
4 maja 2021

Informacja

Przejdź do - Informacja

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń.

29 listopada 2019

Informacja

Przejdź do - Informacja

o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Moryń.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Morynia odwołuje wyznaczony na dzień 26 listopada 2019 r. na godz. 10.00 I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym 3 miasta Moryń, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 318 o pow. 0,0233ha.

GND
22 listopada 2019

II rokowania

Przejdź do - II rokowania

na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie.

7 marca 2019

I ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości nr 1/24, obręb 3 miasta Moryń

GMOŚ - Marta Maziar
15 lutego 2019

Zarządzenia Burmistrza Morynia Nr 131 i 132

Przejdź do - Zarządzenia Burmistrza Morynia Nr 131 i 132

I ustny przetarg nieograniczony

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 127/2 o pow. 0,42 ha obręb Bielin gmina Moryń

27 listopada 2018

III przetarg nieograniczony

na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie

22 sierpnia 2018

I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny o pow. 31,74 m2 w Moryniu, przy ul. Kościuszki 24/5, usytuowany na działce nr 154 o pow. 0,0653 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń.

11 czerwca 2018

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

II przetarg nieograniczony na sprzedaż 23 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedawane łącznie:

Działki: nr 471 o pow. 1026m2, nr 472 o pow. 1053m2, nr 473 o pow. 1055m2, nr 474 o pow. 1054m2, nr 475 o pow. 1159m2, nr 478 o pow. 1168m2, nr 479 o pow. 1050m2, nr 480 o pow. 1050m2, nr 481 o pow. 1050m2, nr 482 o pow. 1397m2, nr 484 o pow. 927m2, nr 485 o pow. 1025m2, nr 491 o pow. 1132m2, nr 492 o pow. 1120m2, nr 493 o pow. 1078m2, nr 494 o pow. 1542m2, nr 495 o pow. 1520m2, nr 497o pow. 1783m2, nr 476 o pow. 175m2, nr 486 o pow. 4902m2, nr 496 o pow. 317 m2, nr 477 o pow. 28m2, nr 498 o pow. 30 m2 położone w obrębie 2 miasta Moryń.

17 maja 2018

Zarządzenie Nr 56/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

11 maja 2018

II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nr 149/25 o pow. 0,0306 ha, udział 3333/10000 części, położona w obrębie Klępicz

10 maja 2018

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Przejdź do - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości