Ogłoszenia Przetargowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 60/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę(część działki niezabudowanej nr 252/1 o pow. 22,5 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń)

GMOŚ
31 lipca 2017

IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II

18 lipca 2017

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 239/7 o pow. 585m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń.

13 lipca 2017

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 94/3 o pow. 0,0200 ha położona w obrębie Nowe Objezierze

7 lipca 2017

V rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych

7 lipca 2017

Zarządzenie Nr 51/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

21 czerwca 2017

VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1, obręb 2 miasta Moryń

6 czerwca 2017

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 907/6 położonej w obrębie Przyjezierze II

6 czerwca 2017

Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Przejdź do - Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 391 o pow. 30m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr 32664

GMOŚ
29 maja 2017

Zarządzenie Nr 43/2017

Przejdź do - Zarządzenie Nr 43/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

18 maja 2017

IV rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych

28 kwietnia 2017

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr 907/6, położona w obrębie Przyjezierze II

28 kwietnia 2017

VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1, obręb 2 miasta Moryń

28 kwietnia 2017