Związek Gmin Dolnej Odry

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ważny komunikat dotyczący pracy ZGDO

Przejdź do - Ważny komunikat dotyczący pracy ZGDO

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy, że w ostatnich dniach Biuro Związku Gmin Dolnej Odry odnotowuje istotny wzrost absencji wśród pracowników, co w krótkiej perspektywie znacząco utrudni obsługę interesantów zarówno bezpośrednio w Biurze Związku, jak również obsługę mailową oraz poprzez połączenia telefoniczne. W obecnej chwili połowa pracowników jest już na zwolnieniach lekarskich lub na kwarantannie lub w izolacji z powodu COVID-19

Dyrektor Biura Związku Gmin Dolnej Odry Dorota Mościcka
7 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Ważny komunikat dotyczący pracy ZGDO

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do -  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r., wraz z załącznikami oraz informacje dotyczące określenia wysokości opłaty.

16 grudnia 2020

konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki "Spółka Gmin Dolnej Odry"

Przejdź do - konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki "Spółka Gmin Dolnej Odry"

Rada nadzorcza spółki "Spółka Gmin Dolnej Odry" sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki.

16 grudnia 2020
Czytaj więcej o: konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki "Spółka Gmin Dolnej Odry"

Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku

Harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych oraz gabarytów w 2021 r.

14 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru odpadów w 2021 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi - zmiany w roku 2021

Przejdź do - Gospodarka odpadami komunalnymi - zmiany w roku 2021

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie ZGDO obowiązują nowe miesięczne stawki opłaty za odpady! 11,90 zł za 1 m 3 średniomiesięcznie zużytej wody w gospodarstwie domowym z 12 miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego. Szczegóły na załączonych ulotkach.

11 grudnia 2020

Informacja Związku Gmin Dolnej Odry

Przejdź do - Informacja Związku Gmin Dolnej Odry

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że z uwagi na utrzymujący się stan epidemii i wzrastającą liczbę osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2, koniecznym jest zastosowanie dodatkowych środków zapobiegawczych w zakresie obsługi bezpośredniej w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry.

Wobec powyższego:

19 października 2020
Czytaj więcej o: Informacja Związku Gmin Dolnej Odry

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w październiku

Gmina

Miejscowości, ulice

Data odbioru

Moryń

Klępicz, Mirowo, Młynary, Niwka,

08.10.2020

Nowe Objezierze, Stare Objezierze

09.10.2020

Witnica, Witniczka, Wisław

15.10.2020

Bielin, Gądno, Mierno,

16.10.2020

Dolsko, Przyjezierze, Skotnica

20.10.2020

Moryń Dwór, Macierz, Moryń

22.10.2020

UWAGA !!! Samochód po odbiór tych odpadów przyjedzie tylko wówczas, gdy właściciel nieruchomości zgłosi -poinformuje Biuro Związku Gmin Dolnej Odry (telefonicznie 91 4615088 lub +48 519096627, mailowo biuro@zgdo.eu lub pocztą tradycyjną), że przy jego nieruchomości będą przygotowane (wystawione) do odbioru.

Odpady wielkogabarytowe do odbioru trzeba zgłosić co najmniej na 7 dni przed terminem wskazanym w harmonogramie!

9 września 2020

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przejdź do - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Związek Gmin Dolnej Odry informuje o możliwości przekazania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Celnej 21, 74-300 Myślibórz od poniedziałku do piątku w godzinach od 10ᴼᴼ do 18ᴼᴼ, w soboty od godziny od 10ᴼᴼ do 15ᴼᴼ.

7 lipca 2020
Czytaj więcej o: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zmiana sposobu naliczania opłat

Przejdź do - Zmiana sposobu naliczania opłat

Od 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana zasad ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dnia 4 czerwca 2020 r. Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry podjęło uchwałę Nr 4/2020 zmieniającą uchwałę Nr 17/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

6 lipca 2020
Czytaj więcej o: Zmiana sposobu naliczania opłat

Apel o zgniatanie opakowań przed wyrzuceniem

Przejdź do - Apel o zgniatanie opakowań przed wyrzuceniem

Związek Gmin Dolnej Odry zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, aby zgniatać butelki plastikowe, puszki i kartony przed wrzuceniem do pojemnika/worka. Dlaczego warto zgniatać butelki? Dzięki temu zmniejszymy objętość wyrzucanych odpadów – więcej odpadów zmieści się w pojemnikach/workach. Nie wyrzucajmy powietrza! Niezgniecione opakowania zabierają cenne miejsce w pojemnikach/workach do segregacji.

9 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Apel o zgniatanie opakowań przed wyrzuceniem

Komunikat dotyczący pojemników na odpady segregowane

Przejdź do - Komunikat dotyczący pojemników na odpady segregowane

Związek Gmin Dolnej Odry informuje mieszkańców, że od czerwca 2020 r.  firma ATF Sp. z o.o. sp.k., która dostarczała pojemniki w ramach usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, rozpoczyna akcję zabierania niewykupionych pojemników na odpady segregowane stojących na posesjach.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący pojemników na odpady segregowane

Postępowanie z odpadami w trakcie kwarantanny

Przejdź do - Postępowanie z odpadami w trakcie kwarantanny

Ze względu na wprowadzony na terenie naszego kraju stan epidemii oraz rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19Związek Gmin Dolnej Odry w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników odbierających odpady komunalne, poniżej przedstawia wytyczne dotyczące prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

29 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Postępowanie z odpadami w trakcie kwarantanny

Punkty zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Przejdź do - Punkty zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Wobec powyższego Związek Gmin Dolnej Odry wskazuje:

29 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Punkty zbierania folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy MORYŃ IV-XII 2020

Przejdź do - Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy MORYŃ IV-XII 2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy MORYŃ IV-XII 2020

20 marca 2020
Czytaj więcej o: Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy MORYŃ IV-XII 2020