XVII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Doktora Kocha

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2018

       W lipcu, już po raz XVII organizujemy wraz z Gminą Moryń Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Doktora Kocha w ramach Jarmarku Moryńskiego. Turniej odbędzie się 21-22.07.2018 na korcie tenisowym przy ul. Żeglarskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego wzięcia udziału. Zachęcamy też do zapoznania się z regulaminem turnieju.

 

Regulamin XVII Turnieju Tenisa ziemnego „Open” w Ramach Jarmarku Moryńskiego

 1.  Organizator:
  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko,
  2. Urząd Miasta i Gminy Moryń.
 2. Termin i miejsce:
  1. Kort Tenisowy ul. Żeglarska;
  2. 21.07.2018, godz. 9.00 eliminacje;
  3. 22.07.2018, godz 9.00 półfinały i finał;
 3. Uczestnictwo:
  1. W zawodach udział może wziąć maksymalnie 12 zawodników;
  2. O starcie zawodników będą decydować zgłoszenia telefoniczne;
 4. System rozgrywek:
  1. Eliminacje rozgrywane w grupach A,B,C,D po trzech zawodników w każdej grupie;
  2. W grupach gramy „każdy z każdym” od stanu 2:2 w secie;
  3. Zwycięzcy poszczególnych grup grają półfinałach zw. gr. A gra z zw. gr. C, zw gr. B gra z zw. gr. ;
  4. Podczas turnieju obowiązują przepisy PZT;
  5. Gramy do dwóch wygranych setów;
  6. Przy stanie 6:6 w secie obowiązuje Tie-break do 7 pkt;
  7. Przy stanie 1:1 w setach obowiązuje Tie-break do 10 pkt;
  8. losowanie grup odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia;
 5. Do półfinałów awansują zwycięzcy poszczególnych grup:
  1. Pierwszy półfinał:
   1. zwycięzca grupy A – zwycięzca grupy C;
  2. Drugi półfinał:
   1. zwycięzca grupy B – zwycięzca grupy D;
  3. Przegrani półfinałów grają o III miejsce;
  4. Wygrani półfinałów grają o I miejsce;
  5. Mecze grupowe rozgrywane będą w sobotę 21.07.2018;
  6. Mecze półfinałowe i finałowe rozgrywane będą w niedziele 22.07.2018;
 6. Sędziowie:
  1. Każdy mecz sędziują zainteresowani gracze, obowiązuje zasada „Fair-play”, obowiązują przepisy PZT;
  2. Organizator ma głos decydujący w sprawach spornych;
 7. Zgłoszenia udziału:
  1. Ostateczny termin zgłoszeń mija 15.07.2018;
  2. Wpisowe 20 zł;
  3. Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie Jerzy Piątek, tel. 505 583 854;
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w turnieju.

     Zgodnie z art. 13 – ogólnego rozporządzenie ochrony danych osobowych (RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, reprezentowany prze dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą przy ul. Szerokiej 12, 74-503 Moryń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@moryn.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie odbywa się na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) –rozporządzenia RODO – w celu organizacji i przeprowadzenia XVII Turnieju Tenisa ziemnego „Open” w Ramach Jarmarku Moryńskiego..
 4. Pani/Pana dane nie będą udostępnianie.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 7 dni po zakończeniu turnieju.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w XVII Turnieju Tenisa ziemnego „Open” w Ramach Jarmarku Moryńskiego.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Autor: Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu

Galeria

 • Powiększ zdjęcie XVII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Doktora Kocha

  XVII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Doktora Kocha