Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Miejskiego w Moryniu oraz do oddziałów przedszkolnych przy SP na rok szkolny 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2019

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Miejskiego w Moryniu oraz do oddziałów przedszkolnych przy SP na rok szkolny 2019/2020

Termin

Działanie

Uwagi

25.02 – 08.03.2019

Potwierdzenie woli o kontynuowaniu nauki w przedszkolu (dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych przy SP w roku 2019/2020) przez złożenie dokumentów w sekretariacie ZS w celu ustalenie liczby wolnych miejsc

Druk do pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne lub z sekretariatu ZS

11.03 – 29.03.2019

Składanie dokumentów przez rodziców kandydatów w sekretariacie ZS

Druk do pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne lub z sekretariatu ZS

01.04 – 05.04.2019

Analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

05.04.2019 r.

godz. 15.00

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

Budynek ZS, Przedszkola Miejskiego i Szkoły Filialnej w Witnicy

08-10.04.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Sekretariat Zespołu Szkół w Moryniu przy ul. Dworcowej 6 a

10.04.2019 r.

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Budynek ZS, Przedszkola Miejskiego i Szkoły Filialnej w Witnicy

od 10.04.2019 r.

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora ZS Moryń odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

25.04.2019 r.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

Budynek ZS, Przedszkola Miejskiego i Szkoły Filialnej w Witnicy

03-07.06.2019 r.

Postępowanie uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc).

Składanie dokumentów przez rodziców kandydatów w sekretariacie ZS.

Druk do pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne lub z sekretariatu ZS

10-11.06.2019 r.

Analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

12.06.2019 r.

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

Budynek ZS, Przedszkola Miejskiego i Szkoły Filialnej w Witnicy

13-14.06.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Sekretariat Zespołu Szkół w Moryniu przy ul. Dworcowej 6 a

17.06.2019 r.

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Budynek ZS, Przedszkola Miejskiego i Szkoły Filialnej w Witnicy

od 17.06.2019 r.

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora ZS Moryń odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 Dokumenty obowiązujące w postępowaniach rekrutacyjnych dostępne są  w  Sekretariacie Zespołu Szkół w Moryniu oraz istnieje możliwość ich pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Morynia

    Herb Morynia