Harmonogram rekrutacji do klasy I w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2019

Harmonogram rekrutacji do klasy I w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Termin

Działanie

Uwagi

01.03 – 05.04.2019

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Druk do pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne lub z sekretariatu ZS

08.04 –09.04.2019

Analiza zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną

 

10.04.2019 r.

godz. 13.00

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

Budynek ZS i SF w Witnicy

11-12.04.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Sekretariat Zespołu Szkół w Moryniu przy ul. Dworcowej 6 a

15.04.2019 r.

godz. 13.00

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Budynek ZS i SF W Witnicy

od 15.04.2019 r.

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora ZS Moryń odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

08.05.2019 r.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

Budynek ZS i SF w Witnicy

27.05-07.06.2019

Postępowanie uzupełniające

(w przypadku wolnych miejsc).

Składanie dokumentów przez rodziców kandydatów w sekretariacie ZS.

Druk do pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne lub z sekretariatu ZS

10-11.06.2019 r.

Analiza wniosków przez komisję rekrutacyjną

 

12.06.2019 r.

Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Budynek ZS i SF w Witnicy

13-14.06.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Sekretariat Zespołu Szkół w Moryniu przy ul. Dworcowej 6 a

17.06.2019 r.

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Budynek ZS i SF w Witnicy

17.06.2019 r.

Postępowanie odwoławcze

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora ZS Moryń odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 Dokumenty obowiązujące w postępowaniach rekrutacyjnych dostępne są  w  Sekretariacie Zespołu Szkół w Moryniu oraz istnieje możliwość ich pobrania ze strony zsmoryn.pl/dokumenty szkolne.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo Gmina

    logo Gmina