Ogólnopolska Kampania Edukacyjna "ciąża bez alkoholu"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2019

W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 prowadzona jest, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kampania edukacyjna  „Ciąża bez alkoholu.”

Działania związane z edukacją w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży są od ponad 10 lat realizowane w wielu samorządach lokalnych. Niestety, pomimo działań prowadzonych zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, nadal możemy stwierdzić, iż:

 • spożycie alkoholu wśród kobiet w wieku rozrodczym na przestrzeni ostatnich lat wzrasta;
 • ponad połowa lekarzy ginekologów nie informuje swoich pacjentek, u których stwierdza ciążę o konieczności zaprzestania picia alkoholu w czasie ciąży;
 • alkohol ze względu na swoją toksyczność jest najczęstszą przyczyną zaburzeń neurorozwojowych u rozwijającego się płodu przejawiających się uszkodzeniem mózgu i OUN oraz wadami wrodzonymi. Ma to swoje konsekwencje w dalszym życiu, wpływając w istotny sposób na problemy zdrowotne dziecka, problemy w uczeniu się i trudności w zachowaniu.

Jak wykazały badania prowadzone przez PARPA, w Polsce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych występuje co najmniej u 1 na 50 dzieci w wieku 7-9 lat. To 20 razy więcej niż dzieci z Zespołem Downa.

Jednak FASD można w 100% zapobiec. Wystarczy zachować abstynencję w czasie ciąży!

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. FASD charakteryzują:

 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
 • zaburzenia neurologiczne,
 • opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego,
 • zaburzenia zachowaniao niedorozwój umysłowy,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów).

Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z:

 • uczeniem sięo koncentracją uwagio pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów,
 • koordynacją ruchowąo zaburzeniami mowy,
 • relacjami z ludźmi,
 • przestrzeganiem norm społecznych.

Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny dziecka także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formę uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układy nerwowego wstępują również:

 • prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu (masa + długość ciała);
 • dysmorfie twarzy (charakterystyczne cechy budowy twarzy: wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, brak górnej czerwieni wargowej).

Więcej informacji o kampanii:

blog: www.ciazabezalkoholu.info

fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/ciazabezalkoholu/

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie plakat kampanii Ciąża bez alkoholu

  plakat kampanii Ciąża bez alkoholu