Konkurs - "Powiat Gryfiński w obiektywie”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2019

Starostwo Powiatowe w Gryfinie zaprasza do udziału w konkursie "Powiat Gryfiński w obiektywie”. Dla autorów 12 najlepszych prac przewidziane są równorzędne nagrody finansowe po 300,00 zł. Termin nadsyłania prac - 31 sierpnia 2019 r.

Tematem konkursu są miejsca i obiekty charakterystyczne dla powiatu gryfińskiego, związane z jego położeniem geograficznym, posiadanymi zasobami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi tj. m.in.: rzeka Odra, parki krajobrazowe i inne miejsca cenne przyrodniczo, panoramy miast, przejścia graniczne, zabytki sakralne i świeckie, miejsca pamięci, w tym Rejon Pamięci Narodowej, budynki użyteczności publicznej, oraz obiekty lub miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym itp. Zdjęcia mogą zostać wykonane w okresie trwania konkursu lub pochodzić ze zbiorów uczestnika, z zastrzeżeniem, że muszą przedstawiać aktualny wizerunek fotografowanego obiektu/miejsca.

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie, które nie były nagradzane w innych konkursach.
 2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres: konkurs@gryfino.powiat.pl wiadomości zatytułowanej „Konkurs fotograficzny 2019”, zawierającej fotografie konkursowe, zgodne z warunkami określonymi w § 5 ust. 4 oraz skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego: – załącznik nr 1 do regulaminu – dla uczestników pełnoletnich, – załącznik nr 2 do regulaminu – dla uczestników niepełnoletnich.
 3. Przyjęcie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie fotografii do konkursu zostanie potwierdzone przez Organizatora zwrotną wiadomością mailową.
 4. Parametry prac konkursowych:
 • format pliku – JPG, TIFF, PSD,
 • orientacja pozioma (4:3 lub 3:2),
 • wielkość pliku – oryginalna, w maksymalnej jakości (bez kompresji),
 • wymiar zdjęć: nie mniej niż 3000 pikseli na krótszym boku,
 • technika zdjęcia: kolor, czarno-białe, sepia,
 • nazwa pliku: imię i nazwisko autora oraz jednocyfrowy numer pracy (również w przypadku przesłania tylko jednej pracy) wg wzoru: imie_nazwisko_nr (bez użycia polskich znaków diaktrycznych).

 Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora: http://www.gryfino.powiat.pl/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie konkurs logo

  konkurs logo