Informacja - rolniczy handel detaliczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2019

Dyrektor ZODR w Barzkowicach informuje, że od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. będzie uruchomiony nabór wniosków skierowany do rolników i domowników, którzy prowadzą lub chcą rozpocząć prowadzenie rolniczego handlu detalicznego (RHD). Jest to ujęte w PROW 2014-2020, poddziałanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. 

Wsparcie finansowe w formie refundacji do 100 tys. zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych przyznaje się na operacie polegające na: wykonywaniu lub podejmowaniu przez rolników lub małżonków tych rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych na daną inwestycję. Rolnik, inwestując np. 200 tys. w sprzęt do produkcji np. wyrobów wędliniarskich otrzyma zwrot kosztów kwalifikowanych 50%, tj. 100 tys. zł.

Aby otrzymać wsparcie finansowe do 100 tys. zł kosztów kwalifikowanych musi być dokonana ocena zdolności podmiotu do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania jej celu wyłącznie na podstawie analizy biznesplanu.

Spełnienie warunków będzie ustalane na podstawie prognozowanych wyników finansowych rolnika ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz posiadanych zasobów rzeczowych i ludzkich, weryfikowanych na podstawie analizy danych i informacji zawartych w biznesplanie przygotowanym przez ubiegającego się beneficjenta.

Katalog kosztów kwalifikowanych stwarza możliwość dostosowania pomieszczeń pomocniczych służących przygotowywaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku, służących do przechowywania produktów żywnościowych oraz zakupu, wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych.

Ponadto zachętą do tego są przepisy dotyczące zwolnień z opodatkowania od 1 stycznia 2019 r. do 40 tys. zł przychodów rocznie w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego i po przekroczeniu tej sumy - przejście na 2% podatek ryczałtowy przy prowadzeniu produkcji i sprzedaży żywności przez rolnika

Po nowelizacji ustawy o rolniczym handlu detalicznym (RHD) produkcja i sprzedaż surowców i żywności przetworzonej pochodzenia roślinnego i zwierzęcy pochodzących w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do produkcji danego produktu może odbywać się dla konsumenta finalnego lub do zakładów detalicznych, np. sklepów, restauracji zaopatrujących konsumenta finalnego, takich jak:

 • surowce nieprzetworzone pochodzenia roślinnego, np. zboża, warzywa, owoce,  
 • żywność przetworzona pochodzenia roślinnego, np. soki, dżemy, kiszonki warzywne, mąka, płatki, syropy owocowe, placki ziemniaczane,  
 • żywność złożona pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, np. gołąbki z mięsem albo pierogi z mięsem,  surowce pochodzenia zwierzęcego, np. mleko surowe, siara surowa śmietana jaja od drobiu lub ptaków bez grzebieniowych, produkty pszczele nieprzetworzone (miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele), ryby żywe i uśmiercone oraz żywe ślimaki,  
 • przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, tj.: *świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, drobiowe, zajęczaków, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone, *wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa, *produkty mleczarskie lub produkowane na bazie siary łącznie, *produkty jajeczne oraz gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wyczerpujące informacje dotyczące wsparcia finansowego można uzyskać w Biurach Powiatowych i Oddziale Regionalnym ARiMR oraz Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i Dyrekcji ZODR w Barzkowicach. Wnioski będzie przyjmować i oceniać Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, 71-245 Szczecin, ul. Władysława Szafera 10, tel. 91 469 84 00

Galeria

 • Powiększ zdjęcie logo zodr

  logo zodr

 • Powiększ zdjęcie informacja

  informacja