Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z: demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2020

Burmistrz Morynia ogłasza I nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej dla osób fizycznych w 2020 r. na wykonanie zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych i gospodarczych) przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji na 2020 r.

Wnioski na realizację zadania będą przyjmowane do 30 czerwca 2020 r.

Podstawa ogłoszenia:                                                                                                                                               

  1. Uchwała Rady  Miejskiej w Moryniu  z dnia 07 listopada 2008 r.  w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Moryń na lata 2008 - 2032".
  2. Uchwała Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 lutego  2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu  określającego zasady udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest  i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.
  3. Pomoc przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do budynku/działki znajdującego się na terenie gminy Moryń w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji. Pomocą nie będą objęte osoby prowadzące w obiektach działalność gospodarczą. Dofinansowaniem objęty jest koszt demontażu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.  Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji. Wysokość dofinansowania dla jednego obiektu budowlanego w 2013 roku wynosi: ze środków  budżetu  Gminy  Moryń maksymalnie do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z tym, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2000,00 zł

Wysokość zaplanowanych środków na ten cel w budżecie Gminy Moryń w 2020 r. wynosi 5358,36 zł.

Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Moryniu w pokoju Nr 2 oraz na stronie internetowej www.moryn .pl. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

  1. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałami Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Moryń na lata 2008 - 2032", Uchwałą Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 lutego  2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest  i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.

Informacje i kontakt:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu , tel.: (091) 466-79-54,
w godzinach: 715  do 1515

Galeria

  • Powiększ zdjęcie dach z azbestu

    dach z azbestu