Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2020

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuje, że w dniu 27.02.2020 r. o godz. 10:00 w ZODR w Barzkowicach odbędzie się szkolenie "Zagrody edukacyjne szansą dla polskiej wsi". Celem szkolenia jest przedstawienie założeń prowadzenia gospodarstw edukacyjnych, zasad przynależności do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz dobre przykłady funkcjonujących przedsięwzięć w województwie zachodniopomorskim.

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, a także do osób które planują prowadzenie działalności edukacyjnej na obszarach wiejskich.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w szkoleniu proszone sa o kontakt z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich te. 91 479 40 29, 91 479 40 48. Zgłoszeń należy dokonywac do 24 lutego 2020 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plakat

    plakat