Zakończono remont kolejnych fragmentów murów obronnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2020

Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się wyremontować kolejne fragmenty moryńskich murów obronnych.

Mury obronne Morynia zostały zbudowane na przełomie XIII -XIV w. i zachowane są niemal na całym obwodzie. Jedynie na niewielkim odcinku, podczas rozbudowy dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej w XIX w zostały rozebrane. Pierwotnie długość murów wynosiła ok 1400m, a ich wysokość przekraczała 6m. Zbudowane są  z kamieni granitowych, otoczaków oraz warstw wyrównujących z małych okrzesków kamiennych, połączonych zaprawą gliniano-wapienną, później spoiną cementową.

W ostatnich latach Gmina Moryń prowadziła wielokrotnie prace remontowo – konserwatorskie przy murach.

W 2014 roku został wyremontowany odcinek murów pomiędzy Domem Pomocy Społecznej, a dawną Brama Mieszkowicką. Przemurowana została wówczas korona muru, uzupełniono ubytki i naprawiono powierzchnię muru wraz ze spoinowaniem oraz odbudowano zawalony odcinek. Ostatnim elementem naprawy było czyszczenie, odgrzybianie i impregnacja lica muru. Koszt tych prac wyniósł 299 709,17 zł (w tym dotacja MKiDN – 250 000,00 zł). W 2014 roku wykonane zostało także podświetlenie murów na odcinku od dawnej Bramy Młyńskiej do Furty Jeziornej (koszt: 67.035,00 zł).

Pod koniec 2019 roku przeprowadzono prace remontowe kolejnych dwóch odcinków murów.

Na pierwszym odcinku, przy Domu Pomocy Społecznej, w kierunku Bramy Młyńskiej, usunięto roślinność wrastającą w spoinowanie oraz zbito cementową czapę z korony murów. Następnie koronę przemurowano i wykonano na niej szlichtę z zaprawy mineralnej, hydrofobowej, na bazie wapna i cementu trasowego z wyrobieniem dwustronnych spadków. Uzupełniono wszystkie ubytki zaprawy i uzupełniono zniszczone spoiny zaprawą wapienną z użyciem wapna muszelkowego.

Na drugim odcinku w okolicy Furty Jeziornej, wykonano remont fragmentu muru, wraz z przylegającą do niego czatownią. Odcinek ten był podparty drewnianą konstrukcją, gdyż był odchylony od pionu i groził zawaleniem. Mur został częściowo rozebrany. Dolna warstwa leżąca na gruncie została pozostawiona i oczyszczona z luźnej zaprawy i ziemi. Na niej postawiono mur, używając zaprawy  wapienno – cementowej. Na koronie muru została wykonana szlichta z zaprawy mineralnej, hydrofobowej na bazie wapna i cementu trasowego z wyrobieniem dwustronnych spadków.

Koszt całkowity prac wykonanych w 2019 r. wyniósł 246.695,98 zł (w tym dotacja MKiDN ok. 240.000,00 zł).

W 2019 roku Gmina Moryń zleciła też opracowanie dokumentacji budowlanej na odcinek od Furty Jeziornej do Bramy Mieszkowickiej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Mury obronne po remoncie

  Mury obronne po remoncie

 • Powiększ zdjęcie Mury obronne - wyremontowane fragmenty

  Mury obronne - wyremontowane fragmenty

 • Powiększ zdjęcie Mury obronne po remoncie

  Mury obronne po remoncie

 • Powiększ zdjęcie Mury obronne przed remontem

  Mury obronne przed remontem

 • Powiększ zdjęcie Mury obronne przed remontem

  Mury obronne przed remontem

 • Powiększ zdjęcie Mury obronne - wyremontowane fragmenty

  Mury obronne - wyremontowane fragmenty

 • Powiększ zdjęcie Mury obronne - zdjęcie lotnicze 2016 rok

  Mury obronne - zdjęcie lotnicze 2016 rok