Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Moryniu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2020

W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie gminy Moryń oraz trwającym dochodzeniem epidemiologicznym prowadzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, podjęte zostały działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu wprowadza się ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

 • prosimy Państwa o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
  W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe uzgadnianie konkretnego terminu (dnia i godziny), celem zwiększenia Państwa bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu,
 • przy wejściu do Urzędu zamontowany został dzwonek, po jego naciśnięciu należy oczekiwać pracownika Urzędu,
 • przy wejściu do Urzędu zamontowana została skrzynka na korespondencję,
 • zaleca się kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Moryniu przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,
 • pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać usta i nos, przy pomocy maseczki albo przyłbicy.

Prosimy mieszkańców o zaniechanie ryzykownych zachowań:  unikanie skupisk ludzi, zrezygnowanie
z niekoniecznych spotkań oraz rozsądek  podczas robienia zakupów.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gryfinie, tel. 91 416 38 58 lub 694 493 763. W przypadku nasilonych objawów należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego szpitala przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie, tel. 91 813 94 56 lub 91 813 94 59.

Osoby, które będą poddane kwarantannie domowej są proszone o odpowiedzialne zachowanie i nie wychodzenie do sklepu, czy na spacer z psem.  Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny
w wysokości 30.000 zł.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji zamieszczanych w komunikatach na stronie internetowej www.moryn.pl

Urząd Miejski w Moryniu – wykaz bezpośrednich numerów telefonów:
tel.: +48 91 466 79 50
fax +49 91 466 79 51,
e-mail um@moryn.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Bogusława Klęczar

91 4 667 958

usc@moryn.pl

Zastępca Kierownika USC / stanowisko ds. obywatelskich

Barbara Nawrolska

91 4 667 963

ob@moryn.pl

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY I PODATKOWY

Skarbnik Gminy/główny księgowy budżetu

Marek Kurjata

91 4 667 956

skarbnik@moryn.pl

stanowisko ds. księgowości podatkowej

Maja Jarmoluk-Rogalska

91 4 667 952

podatki2@moryn.pl

stanowisko ds. podatków

Urszula Rogala

91 4 667 953

ksiegowosc2@moryn.pl

stanowisko ds. księgowości

Grażyna Matuszczyk

91 4 667 953

fb@moryn.pl

stanowisko ds. podatków

Aneta Janiszewska

91 4 667 952

podatki@moryn.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej

Karolina Brodacka

91 4 667 953

ksiegowosc@moryn.pl

REFERAT OBSŁUGI OŚWIATY

Główny księgowy,
kierownik referatu

Marta Garbart

91 8 522 383

roo@moryn.pl

stanowisko pracy ds. księgowości

Żaneta Ceglarek

91 4 146 057

 

stanowisko pracy ds. księgowości i kadr

Angelika Maranda

91 4 146 057

 

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko ds. kadr / ds. obsługi Rady Miejskiej

Jolanta Piątek

91 4 667 964

ref.or@moryn.pl

stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu

Leokadia Kuryłowicz

91 4 667 950

um@moryn.pl

stanowisko pracy ds. informatycznych

Maciej Molenda

91 4 667 967

informatyk@moryn.pl

REFERAT INWESTYCJI, STRATEGII I ROZWOJU

stanowisko ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych,

Sławomir Jasek

91 4 667 962

s.jasek@moryn.pl

stanowisko ds. infrastruktury i planowania przestrzennego

Łukasz Strzelczyk

91 4 667 959

ipb@moryn.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i drogownictwa

Anna Kałduńska

91 4 667 955

gnd@moryn.pl

ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska

Marta Maziar

91 4 667 954

gmos@moryn.pl

ds. obronności, zarządzania kryzysowego / Redaktor strony www.moryn.pl

Alicja Mikołajczyk

91 4 667 961

ozk@moryn.pl

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plac Wolności w Moryniu

  Plac Wolności w Moryniu