Trwają prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2020

Zakres prac obejmuje:

1) wybudowanie budynku technicznego oczyszczalni ścieków komunalnych,

2) budowę odcinka drogi dojazdowej do magazynu osadu,

3) prace elektryczne,

4) budowę stacji zlewczej ścieków dowożonych,

 

5) budowę zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych,
6) budowę komór osadu czynnego i osadników wtórnych,
7) przebudowę istniejących obiektów technologicznych (przebudowa osadników i komór osadu czynnego istniejącego Biobloku 300MUt),
8) budowę instalacji technologicznych.

 

Termin realizacji inwestycji upływa w dniu 15 listopada 2020 roku.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5.776.080,00 zł.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 3.351.910,36 zł.Logotypy: Fundusze Europejskie, Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

  Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

  Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

  Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

  Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

  Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

  Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

  Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

 • Powiększ zdjęcie Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu

  Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Moryniu