Podsumowanie roku w moryńskiej OSP

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 kwietnia 2021

Stan organizacyjny Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu stanowi 32 członków, w tym 21 zdolnych do podjęcia działań ratowniczo - gaśniczych, 8 honorowych a także 3 wspierających. Przy OSP działa drużyna młodzieżowa licząca 30 osób. W roku sprawozdawczym zarząd w składzie Hubert Krysiak- Prezes, Mariusz Grygorcewicz - Naczelnik, Marek Jaworski z-ca naczelnika, Igor Klęczar - Skarbnik oraz Paweł Garus - sekretarz, odbył 4 posiedzenia oraz 5 innych zebrań, komisja rewizyjna OSP odbyła 2 posiedzenia. Zarząd wyróżnił członków OSP za prace na rzecz jednostki: Andrzej Trochimiuk, Bocianowski Marcin, Dziedzic Robert, Tarnowski Jakub, Piątkowski Artur, Klęczar Oskar.

Działalność Ratownicza w 2020 roku

OSP w Moryniu uczestniczyła w 106 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym:

 • w gaszeniu pożarów 39 razy,
 • w likwidacji miejscowych zagrożeń 63 razy,
 • alarmy fałszywe 4 razy.

Liczba wyjazdów poza teren gminy 8, w tym do gminy Mieszkowice 5 razy, gminy Cedynia 3 razy.

W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie:

 • 82 Jaworski Marek,
 • 81 Krysiak Hubert,
 • 61 Trochimiuk Andrzej,
 • 58 Tarnowski Jakub,
 • 57 Bocianowski Marcin,
 • 40 Grygorcewicz Piotr
 • 39 Grygorcewicz Mariusz,
 • 26 Piątkowski Artur,
 • 20 Igor Klęczar,
 • 17 Dziedzic Robert,
 • 11 Gładkowski Mikołaj,
 • 11 Klęczar Oskar,
 • 4  Wojtasiński Błażej,
 • 2 Paweł Garus,
 • po jednej akcji: Górecki Patryk, Ireneusz Łoszkowski, Dolaciński Radosław, Della-Pieta Sebastian, Mularczyk Marcin, Wołodźko Wojciech.

W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

 • fabrycznie nowy samochód GBA Volvo,
 • Pachołki, szpadle, łopaty ,widły, łom wielofunkcyjny, siekierę, klucze do hydrantu,
 • 5 szt. butli zapasowych na powietrze,
 • 3x aparaty ODO,
 • 4x Maski do aparatów,
 • 4x sygnalizatory bezruchu,
 • 10 Par rękawic specjalnych,
 • Pilarka do drewna,
 • 2x opryskiwacz spalinowy,
 • dmuchawę spalinową,
 • Zestaw kluczy warsztatowych,
 • przedłużacz na bębnie,
 • bosak aluminiowy,
 • 3x buty specjalne,
 • urządzenie do ozonowania pomieszczeń,
 • podjazdy samochodowe,
 • wytwornicę pianową,
 • 10x węże pożarnicze w42,
 • 4x węże tłoczne w75,
 • 4x tłumice teleskopowe,
 • 4x radiostacje nasobne,
 • 4x latarki kątowe,
 • myjkę ciśnieniową karcher,

Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie:

 • Posprzątano strych oraz teren przyległy do remizy,
 • wykonano remont boksów garażowych w tym: nowa instalacja elektryczna, nowa posadzka żywiczna, nowe tynki na ścianach,

Sprawy finansowe w roku 2020 Gmina Moryń na utrzymanie gotowości bojowej jednostki przeznaczyła 165 tyś zł. OSP w Moryniu pozyskała środki finansowe z zewnątrz na kwotę 104 tyś zł. Zakup średniego samochodu - 800 tyś zł. Razem dało to 1 milion 69 tyś.

Kadencja na lata 2021 – 2025 przedstawia się następująco:

 • Zarząd OSP Prezes- Hubert Krysiak, Naczelnik- Robert Dziedzic, Z-ca Naczelnika- Marek Jaworski, Skarbnik- Igor Klęczar, Sekretarz- Jakub Tarnowski, Gospodarz Obiektu- Marcin Bocianowski.
 • Skład Komisji rewizyjnej: Przewodniczący- Artur Piątkowski, Sekretarz- Andrzej Trochimiuk, Członek- Marcin Bocianowski.

Ze strażackim pozdrowieniem Hubert Krysiak - Prezes OSP Moryń

Autor: Hubert Krysiak - Prezes OSP Moryń

Galeria

 • Powiększ zdjęcie garaż OSP, 2 pojazdy ratowniczo-gasnicze w boksach garażowych

  garaż OSP, 2 pojazdy ratowniczo-gasnicze w boksach garażowych